< Böngészés > Főoldal / Alkotmánybíróság, Aktuális hírek, események, Az Európai Unió birósága, Bíróság/Ügyészség/Szegedi Ítélőtábla, Életképek/bulvár, EU Sajtószoba, Európai Unió Az Európai Unió Tanácsa, europarl.europa.eu/news/en, europarl.hu, Fogyasztóvédelem, főszerkesztő blogja, Közélet, Kultúra, Magyar Helsinki Bizottság, Szegedi Törvényszék, Tudomány/gazdaság, White House / Blog article: Más országban ezek nem kormányon lennének, hanem börtönben! – Tényleg ilyen gyáva a magyar nép?/////In other countries, these would not be in the government, but in prison! “Are the Hungarian people really that cowardly?”

| Mobile | RSS

Más országban ezek nem kormányon lennének, hanem börtönben! – Tényleg ilyen gyáva a magyar nép?/////In other countries, these would not be in the government, but in prison! “Are the Hungarian people really that cowardly?”

BELPOLITIKAKÖZÉLETKözzétéve 2022 júl 21.

Orbán Viktor és a Fidesz-KDNP kormány./Kép. 444.hu

Megosztás

Átvertek ezzel is minket a rezsicsökkentésről , és nincs vége: a kormány háromhavonta újratervezheti a számokat!!! Volt benne szándékos túlárazási politika : vagy kifizeti a nép a sok adósságot (12éves lopást) vagy kicsit visszaveszünk és akkor húúúú, már tettünk értük valamit !!“Azért attól, hogy most a villany ára “csak” a duplája lett, nem kell feltétlenül megnyugodni(15ft-ért állítjuk elő a 70%-át). Egyrészt a gáz ára a hétszeresére nőtt, másrészt a rendeletbe bekerült, hogy a kormány háromhavonta újratervezheti a számokat. Ne dőljünk hátra, és ne dőljünk be. Nem megmentve vagyunk, hanem átverve.”Kérdések, amik nem derültek ki a közlönyből.:Vannak olyan kérdések, amelyek továbbra sem világosak, a közlönyben megjelent rendeletből nem derül ki például, hogy:– Milyen díjszabásra vagy változásra számíthatnak a prepaid kártyát fizető fogyasztók?– A korábban megállapított – adott esetben magas – átalányfogyasztás alapján fizetők szempontjainak figyelembevétele miatt, de mostantól spórolni kívánó fogyasztók esetében alapértelmezett lesz-e, hogy a szolgáltatók felülvizsgálják az átalánydíjat?– A korábbi ígéreteknek megfelelően terveznek-e szociális szempontokat érvényesíti azok esetében, akik villannyal fűtenek, de nem H, hanem normál tarifával?– A villamosenergia-fogyasztásra miért nincs olyan nagycsaládos kedvezmény, amilyen a gázra jár? Kapnak-e kedvezményt azok a nagycsaládosok, ahol ugyan nem minden gyerek jogosult családi pótlékra, de például tanulói jogviszonya van?”– Milyen díjszabásra vagy változásra számíthatnak a prepaid kártyát fizető fogyasztók?– A korábban megállapított – adott esetben magas – átalányfogyasztás alapján fizetők szempontjainak figyelembevétele miatt, de mostantól spórolni kívánó fogyasztók esetében alapértelmezett lesz-e, hogy a szolgáltatók felülvizsgálják az átalánydíjat?

– A korábbi ígéreteknek megfelelően terveznek-e szociális szempontokat érvényesíti azok esetében, akik villannyal fűtenek, de nem H, hanem normál tarifával?– A villamosenergia-fogyasztásra miért nincs olyan nagycsaládos kedvezmény, amilyen a gázra jár? Kapnak-e kedvezményt azok a nagycsaládosok, ahol ugyan nem minden gyerek jogosult családi pótlékra, de például tanulói jogviszonya van?”

Más országban ezek nem kormányon lennének, hanem már réges-rég börtönben!

fecsego.eu/OLKT

In other countries, these would not be in the government, but in prison! “Are the Hungarian people really that cowardly?”
July 22, 2022 | comment | Constitutional Court, Current news, events, Court of the European Union, Court/Prosecutor’s Office/Szeged Jury, Profiles/boulevard, EU Press Room, European Union Council of the European Union, europarl.europa.eu/news/en, europarl.hu, Consumer Protection, editor-in-chief blog, Public Life, Culture, Hungarian Helsinki Committee, Szeged Tribunal, Science/Economy, White House
DOMESTIC POLICY COMMUNICATIONPublished on July 21, 2022.

Viktor Orbán and the Fidesz-KDNP government./Photo. 444.hu
Sharing

They also tricked us about the overhead reduction, and there is no end to it: the government can redesign the numbers every three months!!! There was a deliberate policy of overpricing: either the people pay off the many debts (a 12-year theft) or we take back a little and then wow, we’ve already done something for them! (We produce 70% of it for 15ft). On the one hand, the price of gas increased sevenfold, and on the other hand, it was included in the decree that the government can reschedule the numbers every three months. Let’s not sit back and let’s not cave. We are not saved, but cheated.”Questions that are not clear from the gazette.: There are some questions that are still not clear, the decree published in the gazette does not reveal, for example, that:- What kind of fees or changes can consumers who pay with a prepaid card expect? – In order to take into account the aspects of those who pay based on the previously established – if applicable high – flat-rate consumption, but will it be the default for consumers who want to save now that the service providers revise the flat-rate fee? they heat, but not H, but with a normal tariff? – Why is there no large family discount for electricity consumption, like there is for gas? Do those with large families receive a discount, where not all children are entitled to family allowance, but are, for example, students?” – What kind of fees or changes can consumers who pay with a prepaid card expect? – Taking into account the aspects of those who pay based on the previously established – if appropriate – high flat-rate consumption because of this, but for consumers who want to save from now on, will it be the default that service providers revise the flat rate?

  • According to previous promises, are social aspects enforced in the case of those who heat with electricity, but not with H, but with a normal tariff? Do those with large families receive a discount, where not all children are entitled to family allowance, but, for example, have a student status?”

In other countries, these would not be in the government, but in prison a long time ago!

fecsego.eu/OLKT

Leave a Reply 59 megnézve, 1 alkalommal mai nap |