| Mobile | RSS

Orbán a hazudozás mestere, mégis rendhagyó, ahogy most veri át az országot/////Orbán is a master of lies, yet the way he is currently running the country is unusual

BELPOLITIKA+szerző

NAGY IVÁN LÁSZLÓ

7 PERCmegjelent

2022.07.22. 06:30

Nagyon fontos különbséget tenni az elmúlt 12 év és az elmúlt 12 hét hazugságai között: Orbán Viktor a post-truth, azaz az igazságon túli, a félrevezetést normává emelő politika globális arca, de a rezsicsökkentés-csökkentéssel és az új katatörvénnyel úgy felültette az egész országot, amiért kormányokat szokott dönteni a nép. Kérdés, felismerik-e az emberek az ígéret megszegését, ha megjön a rezsicsekk.h

Szeptemberben Magyarország megérzi, hogy Orbán Viktor átverte. Most már tényleg, és még akkor is, ha vannak, aki ezzel a ténnyel nem néznek szembe:

a rezsicsökkentés és a katatörvény megpiszkálásával a Fidesz nemcsak rövid és hosszú távú politikai állásfoglalásaival, hanem legalapvetőbb ígéreteivel is szembement.

Ettől persze nem vonulnának százezrek a Karmelitához. Orbánt egyfelől védik ettől a most felhúzott narratívák: kádári propagandafilmek magyarázzák a háborús inflációt, a baloldali érvekkel ámítják a szegényeket az átlag felett rezsizőkről, és még a kataszigorítást is megindokolják azzal, hogy ha fáj is néhányaknak, a kormány legalább morálisan jót tesz, lévén „csalók” ellen lép fel.

Másfelől ott van az, hogy 2010 óta több olyan társadalmi folyamat is végbement, amely, úgy fest, garantálni tudja Orbán sérthetetlenségét. A propagandáról már esett szó, de legalább ilyen fontosak annak a mellékhatásai: ahogy azt a katatörvény ellen tüntetők többször is felhozták, a társadalom szekértáborok szerint egymás ellen fordul, mintsem egymást erősítené, és különböző okokból ábrándult ki a politika kritizálásából – vagy azért, mert kiegyezett a rendszerrel, vagy azért, mert tehetetlennek érzi magát ellene. És akkor még az alternatíva hiányáról nem is beszéltünk.

A mostani helyzet tehát nem fogja megbuktatni Orbán Viktort, a Gyurcsány-kormány sem 2006-ban vagy 2008-ban esett el. Azonban azt állítani, hogy sem megszorításokra, sem adóemelésre, sem pedig rezsiemelésre nem kell számítani, majd ebben a sorrendben megvalósítani ezeket, olyan szintű hazugság, amilyenre ennyi év után sem volt felkészülve a társadalom. Megnéztük, miben különböznek az elmúlt hetek intézkedései és kijelentései a NER-átlaghoz képest, és milyen következményekkel járhatnak a jövőben.

  • Ez a kamu más, mint a többi

Erről szól még a cikk:

  • Hazugságmintázatokról, félrevezetésről, átverésről
  • Az igazságon túlipolitika mesteréről
  • A kormány jólétsovinizmusáról
  • Arról, amikor Orbán nem hazudott
  • Verbális áthidalásról
  • Az ellenzék esélyeiről
  • Orbán bukásának esélyeiről

fecsego.eu/hvg360

Orbán is a master of lies, yet the way he is currently running the country is unusual
July 23, 2022 | comment | Constitutional Court, Current news, events, Court of the European Union, Court/Prosecutor’s Office/Szeged Jury, Ministry of EE, Profiles/boulevard, EU Press Room, European Union Council of the European Union, europarl.europa.eu/news/en, europarl.hu, Gossip news, Consumer protection, editor-in-chief’s blog, Public life, Culture, Hungarian Helsinki Committee, Nav, nébih, Szeged Tribunal, Science/economy, White House

DOMESTIC POLICY+author

LÁSZLÓ IVAN THE GREAT

7 MINUTES was published

22.07.2022. 06:30

It is very important to distinguish between the lies of the past 12 years and the lies of the past 12 weeks: Viktor Orbán is the global face of post-truth, i.e. beyond the truth, politics that elevates misrepresentation to the norm, but with the utility reduction-reduction and the new death penalty law, he overpowered the entire country , which is why governments are decided by the people. The question is whether people will recognize the breach of promise when the utility check arrives.h

In September, Hungary senses that Viktor Orbán has cheated it. Now really, and even if there are those who do not face this fact:

by teasing the reduction of utilities and the cata law, Fidesz went against not only its short-term and long-term political positions, but also its most basic promises.

Of course, hundreds of thousands would not flock to Karmelita. On the one hand, Orbán is protected from this by the current narratives: Kadár propaganda films explain wartime inflation, use left-wing arguments to mislead the poor about above-average incomes, and even justify the tax austerity by saying that even if it hurts some, the government is at least morally good, being ” takes action against “fraudsters”.

On the other hand, there is the fact that several social processes have taken place since 2010 that seem to be able to guarantee Orbán’s inviolability. Propaganda has already been mentioned, but its side effects are at least as important: as the protesters against the death penalty law repeatedly brought up, according to experts, society is turning against each other rather than strengthening each other, and for various reasons it has become disillusioned with criticizing politics – or because it has come to terms with with the system or because you feel powerless against it. And then we didn’t even talk about the lack of an alternative.

The current situation will not bring down Viktor Orbán, nor did the Gyurcsány government fall in 2006 or 2008. However, to say that there is no need to expect cuts, tax increases, or utility increases, and then to implement them in this order, is a lie of a level that society was not prepared for even after all these years. We looked at how the measures and statements of the past weeks differed from the NER average and what consequences they might have in the future.

This camo is different from the others
The article is also about this:

About patterns of lies, misrepresentation, fraud
About the master of politics beyond the truth
On the government’s welfare chauvinism
About when Orbán didn’t lie
About verbal bridging
About the opposition’s chances
On the chances of Orbán’s fall
fecsego.eu/hvg360

Leave a Reply 123 megnézve, 1 alkalommal mai nap |