< Böngészés > Főoldal / Alkotmánybíróság, Aktuális hírek, események, Az Európai Unió birósága, Bíróság/Ügyészség/Szegedi Ítélőtábla, Életképek/bulvár, EU Sajtószoba, Európai Unió Az Európai Unió Tanácsa, europarl.europa.eu/news/en, europarl.hu, Fecsegő hírek, főszerkesztő blogja, Közélet, Kultúra, Magyar Helsinki Bizottság, Nav, Szegedi Törvényszék, Tudomány/gazdaság, White House / Blog article: Orbán megijedt a saját náci dumájától: angolra fordítva kihagyták belőle a fasiszta szövegeket/////Orbán was frightened by his own Nazi Duma: when translated into English, the fascist texts were omitted

| Mobile | RSS

Orbán megijedt a saját náci dumájától: angolra fordítva kihagyták belőle a fasiszta szövegeket/////Orbán was frightened by his own Nazi Duma: when translated into English, the fascist texts were omitted

július 24, 2022 Jabronka Richárd Hírek 0

Kép forrása: MTI

Nagyon érdekes dolgot szúrt ki Ujhelyi István, miután megkapta azt a Deutsch Tamás által szétküldött levelet, amelyhez Orbán Viktor Tusványoson elmondott beszédének angol nyelvű összefoglalója volt csatolva.

Az összefoglalót jegyző Kovács Zoltán nemzetközi szóvivő

valamiért kihagyta belőle többek között azt a részt, hogy nem szabadna, hogy európai fajú emberek más fajúakkal keveredjenek, és eljöhet az idő, amikor a nem európai származású embereket akkor is meg kell állítani a magyar határon, ha amúgy uniós állampolgárok.

Ahogy azok a részek is kimaradtak, amikben Orbán azt fejtegeti, hogy a németek komoly “know-how”-val rendelkeznek a gázfogyasztás csökkentésében, és hogy 2030-ra Magyarországnak nettó befizetőjévé kell válnia az EU-nak, és így mikor összeomlik a nyugati társadalom, mi vehetjük majd át az irányítást.

Ujhelyi szerint lehet, hogy azért maradhattak ki ezek a részek az angol összefoglalóból, mert “Kovács Zoltán propagandistának jobb, mint újságírónak”. Van viszont egy másik magyarázat is:

“A miniszterelnök szokás szerint tudatosan pávatáncol és míg a saját közönségét – feltehetően egyébként számára is – vállalhatatlan mondatokkal hergeli, hiszen erre van szükség a szűkülő mozgástér közben is a tábor egyben tartásához, addig ezeket a kijelentéseket már kifelé igyekeznek inkább elsunnyogni, mert az Unióval való megegyezést az Unió alapvető értékeivel ellentétes, uszító kijelentések nyilvánvalóan nem segítik.”

A szocialista képviselő szerint bármelyik is legyen a valódi indok, mindkettőből egy bizonyosan következik:

“a Fidesz tudatosan és tervezetten igyekszik megvezetni a hazai és a külföldi nyilvánosságot, ahhoz pedig nem elég tökös, hogy nyíltan felvállalja a valódi véleményét”.

fecsego.eu/ellenszél

Orbán was frightened by his own Nazi Duma: when translated into English, the fascist texts were omitted
July 24, 2022 | comment | Constitutional Court, Current news, events, Court of the European Union, Court/Prosecutor’s Office/Szeged Jury, Profiles/boulevard, EU Press Room, European Union Council of the European Union, europarl.europa.eu/news/en, europarl.hu, Chatting news, editor-in-chief’s blog, Public life, Culture, Hungarian Helsinki Committee, Nav, Szeged Tribunal, Science/economy, White House
July 24, 2022 Richárd Jabronka News 0

Image source: MTI
István Ujhelyi pointed out something very interesting after he received the letter sent by Tamás Deutsch, to which an English summary of Viktor Orbán’s speech in Tusványoso was attached.

The international spokesperson Zoltán Kovács wrote the summary

for some reason, he left out of it, among other things, the part that people of European race should not mix with people of other races, and that the time may come when people of non-European origin must be stopped at the Hungarian border even if they are EU citizens anyway.

Just as the parts in which Orbán explains that the Germans have serious “know-how” in reducing gas consumption, and that Hungary must become a net contributor to the EU by 2030, and thus when Western society will collapse, have also been left out. , we will be able to take over.

According to Ujhelyi, these parts may have been left out of the English summary because “Zoltán Kovács is better as a propagandist than as a journalist”. There is, however, another explanation:

“As usual, the Prime Minister consciously peacocks and while he teases his own audience – presumably for him anyway – with statements that are unacceptable, since this is necessary to keep the camp together even in the midst of the narrowing room for maneuver, they try to suppress these statements from the outside, because the relationship with the Union agreement is obviously not helped by inciting statements contrary to the basic values ​​of the Union.”

According to the socialist representative, whichever is the real reason, one thing certainly follows from both:

“Fidesz consciously and plannedly tries to lead the domestic and foreign public, but it is not stupid enough to openly accept its true opinion”.

fecsego.eu/antérsél

Leave a Reply 65 megnézve, 1 alkalommal mai nap |