< Böngészés > Főoldal / Alkotmánybíróság, Aktuális hírek, események, Az Európai Unió birósága, Bíróság/Ügyészség/Szegedi Ítélőtábla, Életképek/bulvár, EU Sajtószoba, Európai Unió Az Európai Unió Tanácsa, europarl.europa.eu/news/en, europarl.hu, Fecsegő hírek, Fogyasztóvédelem, főszerkesztő blogja, Közélet, Kultúra, Magyar Helsinki Bizottság, Szegedi Törvényszék, Tudomány/gazdaság, White House / Blog article: Durva reakciók az Európai Uniótól Orbán hétvégi tusványosi hazudozásaira – Az egyik végeredmény: Nem lesz pénz!//////Rough reactions from the European Union to Orbán’s lies in Tusvány at the weekend – One of the final results: There will be no money!

| Mobile | RSS

Durva reakciók az Európai Uniótól Orbán hétvégi tusványosi hazudozásaira – Az egyik végeredmény: Nem lesz pénz!//////Rough reactions from the European Union to Orbán’s lies in Tusvány at the weekend – One of the final results: There will be no money!

KÜLFÖLDKÖZÉLETKözzétéve 2022 júl 25.

Daniel Freund, német zöldpárti EP-képviselő és szakbizottsági tag./Fotó. EPA

Megosztás

Orbán Viktor szombaton a Bálványosi Szabadegyetemen mondott beszédében leszögezte: szerinte az internacionalista baloldal csele, hogy Európában eleve kevert népesség él, úgy véli, ez szimpla szemfényvesztés. „Van, ahol európai és Európán kívüli népek keverednek, és ahol európai népek keverednek, mint a Kárpát-medence. Mi nem vagyunk kevert fajúak” – közölte, és megjegyezte, hogy nem is akarunk azok lenni.

A magyar miniszterelnök kijelentésére rengeteg helyről érkezett kritika, az európai sajtó és az Európai Parlament több politikusa is véleményezte a beszédet: az Orbán-ellenes vélemények többségben vannak a vele egyetértőkkel szemben.

Ellene

Alin-Cristian Mituța, az EP Újítsuk meg Európát frakciójának román képviselője a Twitteren írta, hogy szerinte szégyen, hogy Orbán Viktor egy Romániában elmondott beszédében az etnikai tisztaságra való utalásokat tesz.

“Közép- és Kelet-Európa kulturálisan gazdag, sokszínű hely, és pont ez az egyik szépsége.”

Daniel Freund zöldpárti, német EP-politikus Orbán megjegyezését röviden kommentálta:

“Döbbenet, hogy ez az ember egyesek számára még mindig politikai példakép.”

Cseh Katalin, a EP Újítsuk meg Európát frakciójának momentumos képviselője a beszédből kivett részletet kommentálva írta a Twitteren, hogy “Orbán követőinek jelezném: ezt a valamit támogatjátok”. Később egy újabb posztban megjegyezte: reméli, hogy az EU-vezetők némasága Orbán rasszista kirohanására pusztán átmeneti.

Alberto Alemanno jogtudós Cseh Katalin posztját megosztva írta a Twitteren, hogy “ez az ember (Orbán) az Európai Tanács asztalánál ül, és olyan döntéseket hozhat, melyek 450 millió ember életét befolyásolják.” Alemanno szerint eljött az idő, hogy az EU reagáljon: szerinte a helyreállítási alapból szánt összeget  egyszerűen nem kéne odaadni Magyarországnak.

Frölich Róbert országos főrabbi verses Facebook-posztban reagált Orbán beszédére, amit a következőképpen zárt: “Sokféle faj népesíti be a bolygónkat. Két lábon, dolgozva, beszélve, és néha gondolkodva azonban csak egyetlen faj él e földön: a Homo Sapiens Sapiens. Ez a faj egy és oszthatatlan. Ajánlom szíves figyelembe a fentieket.”

Mellette

“Nyugat-Európa egyes országai, melyben európai és nem európai népek élnek együtt, már rég nem nemzetek, 30 év múlva pedig ott az európaiak kisebbségben lesznek. Ez a poszt-nyugat. Az igazi Nyugat Közép-Európába költözött”

– Orbán Viktor szavait a Filosofía Política Twitter oldaláról osztotta meg az EP Európai Konzervatívok és Reformisták frakciójának spanyol képviselője, Hermann Tertsch.

“Ne áldozzuk fel népeinket”

– írta a Twitteren Thierry Mariani, az EP Identitás és Demokrácia frakciójának szélsőjobbos francia képviselője, aki szerint Magyarország követendő példa, és nincs mit csodálkozni azon, hogy egyes nemzetek az életet választják az öngyilkosság helyett – márpedig szerinte az EU szankciós politikája öngyilkosság.

Mariani ezzel kifejezte, hogy egyetért Orbánnal, aki tusványosi beszédében leszögezte: az Oroszország elleni szankciók nem működnek.

fecsego.eu/OLKT

Rough reactions from the European Union to Orbán’s lies in Tusvány at the weekend – One of the final results: There will be no money!
July 25, 2022 | comment | Constitutional Court, Current news, events, Court of the European Union, Court/Prosecutor’s Office/Szeged Jury, Profiles/boulevard, EU Press Room, European Union Council of the European Union, europarl.europa.eu/news/en, europarl.hu, Chatting news, Consumer protection, editor-in-chief’s blog, Public life, Culture, Hungarian Helsinki Committee, Szeged Tribunal, Science/economy, White House
FOREIGN PUBLICATIONPublished on July 25, 2022.

Daniel Freund, German Green Party Member of the European Parliament and committee member./Photo. EPA
Sharing

In his speech at the Bálványosi Free University on Saturday, Viktor Orbán stated that he thinks the internationalist left’s ploy is that Europe has a mixed population from the start, he believes this is a simple deception. “There are places where European and non-European peoples mix, and where European peoples mix, like the Carpathian Basin. We are not of mixed race,” he said, noting that we don’t want to be.

The Hungarian Prime Minister’s statement received criticism from many places, the European press and several politicians of the European Parliament commented on the speech: anti-Orbán opinions are in the majority compared to those who agree with him.

Against
Alin-Cristian Mituța, the Romanian representative of the Renew Europe group of the EP, wrote on Twitter that he thinks it is a shame that Viktor Orbán makes references to ethnic purity in a speech he gave in Romania.

“Central and Eastern Europe is a culturally rich, diverse place, and this is one of its beauties.”

Green Party German EP politician Daniel Freund briefly commented on Orbán’s remark:

“It’s a shock that this man is still a political role model for some people.”

Katalin Cseh, current representative of the Let’s Renew Europe faction of the EP, commented on the excerpt taken from the speech and wrote on Twitter that “I would like to inform Orbán’s followers: you support this something”. Later, in another post, he commented: he hopes that the EU leaders’ silence on Orbán’s racist outburst is merely temporary.

Legal scholar Alberto Alemanno shared Katalin Čeh’s post and wrote on Twitter that “this man (Orbán) sits at the table of the European Council and can make decisions that affect the lives of 450 million people.” According to Alemanno, the time has come for the EU to react: according to him, the amount from the recovery fund should simply not be given to Hungary.

National Chief Rabbi Róbert Frölich reacted to Orbán’s speech in a poetic Facebook post, which he concluded as follows: “Many species populate our planet. On two legs, working, talking and sometimes thinking, however, only one species lives on this earth: Homo Sapiens Sapiens. This species is one and indivisible. Please take the above into account.”

Beside him
“Certain countries of Western Europe, in which European and non-European peoples live together, are no longer nations, and in 30 years the Europeans will be in the minority there. This is the post-West. The real West has moved to Central Europe”

  • Viktor Orbán’s words were shared from the Twitter page of Filosofía Política by the Spanish representative of the European Conservatives and Reformists faction of the EP, Hermann Tertsch.

“Let’s not sacrifice our people”

  • wrote on Twitter Thierry Mariani, the far-right French representative of the EP’s Identity and Democracy faction, who says that Hungary is an example to follow, and that there is nothing to be surprised that some nations choose life instead of suicide – in fact, according to him, the EU’s sanctions policy is suicide.

Mariani thereby expressed that he agrees with Orbán, who stated in his speech in Tusvány that sanctions against Russia do not work.

fecsego.eu/OLKT

Leave a Reply 70 megnézve, 1 alkalommal mai nap |