| Mobile | RSS

Az éj leple alatt jelentették be, hogy államcsőd közelbe került az ország!//////Under the cover of night, it was announced that the country was close to bankruptcy!

BELPOLITIKAKÖZÉLETFrissítve: 2022 júl 26.

Orbán Viktor – Infláció – Államcsőd

Megosztás

Már egy ideje teljesen világos, hogy a kormány elhibázott gazdaságpolitikája, és a választási győzelem érdekében bejelentett osztogató intézkedések az államcsőd felé sodorják az országot. A tegnap késő esti bejelentéssel Orbánék elismerték, katasztrofális helyzetben van az államháztartás.

Az elmúlt időszakban folyamatosan jöttek ki az adatok az államháztartás helyzetéről, és három szám van amit érdemes figyelni, az államadósság mértékét, a költségvetési hiányt és az infláció mértékét.

AZ ÁLLAMADÓSSÁG ÉS A KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNYT TEKINTVE ORBÁNÉKNAK SIKERÜLT TÖRTÉNEMI CSÚCSOT DÖNTENI MINDKETTŐBEN,

míg az infláció 10 év nem sújtotta ennyire a lakosságot. Egy konkrét, 350 milliárdos elvonást már az elmúlt hetekben bejelentettek, majd meglebegtették a további “költségcsökkentést”. Ma reggelre viszont kiderült,

TOVÁBBI 755 MILLIÁRD FORINTOT VONNAK EL AZ EMBEREKTŐL!

Hogy tisztán lássunk, és megértsük, hogy mekkora ez a megszorítás, mit is jelent 1105 milliárd forint kivonása a költségvetésből, és milyen hatásai is lesznek a jövő évre vonatkozólag, ahhoz egy kicsit vissza kell mennünk az emlékeinkben. Sokan emlékszünk még az 1995-ös Bokros-csomagra, amely addig nem látott mértékű támadásokat kapott a Fidesz részéről. Az akkori megszorítások 42,3 milliárd forintot tettek ki, ami jelenértéken (a dollár akkori, és mostani árfolyamából számítva) 115 milliárdot tesz ki. Azaz, a tegnapi bejelentéssel

A BOKROS-CSOMAGNÁL TÍZSZER NAGYOBB MEGSZORÍTÓ CSOMAGOT JELENTETTEK BE!

Ehhez kell hozzávennünk az újabb devizahitelek felvételét, és rögtön látszódik, hogy gyakorlatilag a teljesen átgondolatlan gazdaságpolitika miatt a csőd széléről kell visszarángatnia a kormánynak az országot!ÁllamcsődFidesz-KDNPolkt.net

fecsego.eu/OLKT

Under the cover of night, it was announced that the country was close to bankruptcy!
July 27, 2022 | comment | Constitutional Court, Current news, events, Court of the European Union, Court/Prosecutor’s Office/Szeged Jury, Ministry of EE, Profiles/boulevard, EU Press Room, European Union Council of the European Union, europarl.europa.eu/news/en, europarl.hu, Gossip news, Consumer protection, editor-in-chief’s blog, Public life, Culture, Hungarian Helsinki Committee, Szeged Tribunal, Science/economy, White House
DOMESTIC POLICY REPORT Updated: July 26, 2022

Viktor Orbán – Inflation – Bankruptcy
Sharing

It has been quite clear for some time now that the government’s flawed economic policy and the divisive measures announced in order to win the election are pushing the country towards bankruptcy. With the announcement late last night, the Orbáns admitted that the public finances are in a catastrophic situation.
In the past period, data on the state of the public finances has been coming out continuously, and there are three numbers that are worth watching, the level of public debt, the budget deficit and the rate of inflation.

CONSIDERING THE PUBLIC DEBT AND THE BUDGET DEFICIT, ORBÁNÉK SUCCEEDED IN REACHING HISTORICAL PEAKS IN BOTH,

while inflation has not affected the population so much for 10 years. A specific withdrawal of 350 billion was already announced in recent weeks, and then further “cost reduction” was floated. This morning, however, it turned out

ANOTHER 755 BILLION FORINTS ARE TAKEN FROM THE PEOPLE!

In order to clearly see and understand the extent of this austerity, what the withdrawal of HUF 1,105 billion from the budget means, and what effects it will have for next year, we need to go back a little in our memories. Many of us still remember the 1995 Bokros package, which received unprecedented attacks from Fidesz. The austerity at that time amounted to 42.3 billion forints, which at present value (calculated from the exchange rate of the dollar then and now) amounts to 115 billion. That is, with yesterday’s announcement

A SQUEEZING PACKAGE TEN TIMES LARGER THAN THE BUSH PACKAGE HAS BEEN ANNOUNCED!

To this we have to add the taking of new foreign currency loans, and it is immediately apparent that the government has to pull the country back from the brink of bankruptcy due to the completely ill-considered economic policy! ÁllamcsódFidesz-KDNPolkt.net

fecsego.eu/OLKT

Leave a Reply 85 megnézve, 1 alkalommal mai nap |