< Böngészés > Főoldal / Alkotmánybíróság, Aktuális hírek, események, Az Európai Unió birósága, Bíróság/Ügyészség/Szegedi Ítélőtábla, Blog2, Életképek/bulvár, EU Sajtószoba, Európai Unió Az Európai Unió Tanácsa, europarl.europa.eu/news/en, europarl.hu, Fecsegő hírek, Fogyasztóvédelem, főszerkesztő blogja, Közélet, Kultúra, Magyar Helsinki Bizottság, Nav, nébih, Szegedi Törvényszék, Tudomány/gazdaság, White House / Blog article: Szegedirk, Csongrádrk, Kistelekirk “bizonyitotta a hozzáállását” Véleményem szerint teljesen alkalmatlanok a feladataik ellátására, hisz velem szemben nem tud tisztességes vizsgálatokat végezni, sem a CSCSMRFK lassan 16 éve! Figyelem! Roberta Metszola az EP Elnök asszonya, Ursula Von Der Leyer az EB elnöke asszonya, Polt Péter Főügyész Úr, Terrorizmus Pénzmosás És Katonai Ügyek Főosztálya, Nyomozási Felügyeleti ÉS Vádelőkészitő főosztály, Központi Nyomozó Főügyészség, Szegedi Járási Ügyészség, Szegedi Regionális Nyomozó Ügyészség, Szentesi Rendőrkapitányság, az ORFK Dr. Nagy Helén r. ezredes főtanácsos Főosztályvezető, és a többiek…/////Szegedirk, Csongrádrk, Kistelekirk “proved their attitude” In my opinion, they are completely unfit to perform their duties, because they cannot conduct fair investigations against me, nor has the CSCSMRFK for almost 16 years! Attention! Mrs. Roberta Metszola, President of the European Parliament, Mrs. Ursula Von Der Leyer, Mrs. President of the European Court of Justice, Mr. Péter Polt, Chief Prosecutor, Department of Terrorism, Money Laundering and Military Affairs, Department of Investigative Supervision and Prosecution, Central Investigative General Prosecutor’s Office, Szeged District Prosecutor’s Office, Szeged Regional Investigative Prosecutor’s Office, Szentes Police Station, ORFK Dr. Helén Nagy r. Colonel General Counsel, Head of Department, and the others…

| Mobile | RSS

Szegedirk, Csongrádrk, Kistelekirk “bizonyitotta a hozzáállását” Véleményem szerint teljesen alkalmatlanok a feladataik ellátására, hisz velem szemben nem tud tisztességes vizsgálatokat végezni, sem a CSCSMRFK lassan 16 éve! Figyelem! Roberta Metszola az EP Elnök asszonya, Ursula Von Der Leyer az EB elnöke asszonya, Polt Péter Főügyész Úr, Terrorizmus Pénzmosás És Katonai Ügyek Főosztálya, Nyomozási Felügyeleti ÉS Vádelőkészitő főosztály, Központi Nyomozó Főügyészség, Szegedi Járási Ügyészség, Szegedi Regionális Nyomozó Ügyészség, Szentesi Rendőrkapitányság, az ORFK Dr. Nagy Helén r. ezredes főtanácsos Főosztályvezető, és a többiek…/////Szegedirk, Csongrádrk, Kistelekirk “proved their attitude” In my opinion, they are completely unfit to perform their duties, because they cannot conduct fair investigations against me, nor has the CSCSMRFK for almost 16 years! Attention! Mrs. Roberta Metszola, President of the European Parliament, Mrs. Ursula Von Der Leyer, Mrs. President of the European Court of Justice, Mr. Péter Polt, Chief Prosecutor, Department of Terrorism, Money Laundering and Military Affairs, Department of Investigative Supervision and Prosecution, Central Investigative General Prosecutor’s Office, Szeged District Prosecutor’s Office, Szeged Regional Investigative Prosecutor’s Office, Szentes Police Station, ORFK Dr. Helén Nagy r. Colonel General Counsel, Head of Department, and the others…

FIGYELEM!

Borzasztó a Kistelekirk, Szegedirk, Csongrádrk “vizsgálataik” velem szembeni magatartása. Persona non Gráta lettem a igazság tükrében!

Mindent megtehetnek?

  1. augusztus 9-én kaptunk a Szentesirk-tól egy levelet, amelyben tájékoztatják a feleségemet, hogy szeretnék meghallgatni-szembesiteni az elkövetőkkel szemben.

/ Érdekes engem nem akartak meghallgatni, sem szembesiteni , nem készültek vizsgálati jegyzőkönyvvek, nem kaptunk engedélyt az iratbetekintésre, nem vették figyelembe a bizonyitékokat, eltusolták a lábnyomokat! Letagadták magukat mikor telefonon felkerestük információ kérésében,hazudtak folyamatosan. Erről a visszaélésekről folyamatosan tájékoztattam a CSCSMRFK főkapitányát = nem történt semmi, még nem is válaszolt/

A megbeszélés alapján a Szentesirk -előtt találkoztunk Dr. Papp Zoltán ügyvédünkkel.
Meglepetés ért bennünket.

A Szentesi rk századosa a feleségemmel közölte, hogy nem ők vizsgálják az ügyet. Érdekes hisz a Szentesirk küldte a levelet, hogy 14 órára jelenjünk meg szabálysértési ügyben.

Kijelentette a százados, hogy a Kistelekirk fogja vizsgálni az ügyet, amit 11 hónapja nem vizsgált és félrevezette a vezetőséget!!!!!

CSCSMRFK teljesen tehetetlen- szinte béna volt ebben az ügyben! A Szegedi Járási Ügyészség is megállt. Egy halom bizonyitékokat adtunk át az vezetőügyészhelyettes asszonynak.

Az ügyvédünk is meglepődött a Szentesirk levelétől, s annak tartalmától.

Szándékos félrevezetés volt a Kistelekirk részéről. Szerintem perversz élvezetek…

Leültünk a Szentesirk előtti lévő betonoszlopsorra.

Az ügyvédünk telefonon felkereste a Kistelekirk-t. Alig akartak az Ügyvéd Urral beszélni. Félrebeszéltek, hazudtak ahogy szoktak. A központi ügyelet letette a telefont, már nem elöszőr! Náluk ez a divat mivel parancsot teljesitenek.
Az Ügyvéd Úr visszahivta; az ügyeletes össze-vissza hazudozott.
Kérte a szabálysértéssel foglalkozó vizsgálót. Azt mondták nincs bent. Letette a telefont az ügyeletes!

Visszahivtuk ismételten. Tájékoztatta, hogy a levélben le van irva, hogy a Szentesirk-nál jelenjünk meg 14 órára. Mi ott voltunk!

Az érdekesség kirobbant, mivel a Kistelekirk -nál nem is volt szembesités. A hazugság gyönyszemei szétgurultak. Az igazság pillanata fényben sugárzott.

A Kistelekirk megteheti hogy félrevezeti a károsultat és nevet a markába!???

Meddig engedi a CSCSMRFK főkapitánya a Csongrádi, Kisteleki, Szegedi kapitányságok visszaéléseit az állampolgárral szemben

Többszőr jeleztem a hazugságok pillanatainak a sötét fényeit. Nem reagállt rá a főkapitány és nem mert velem szembenézni.!!

Többszőr kértem időpontott a találkozásunkra! Egyetlen egyszer sem mert találkozni velem.

Miért távozott a Békés Megyéből a főkapitányiszékből? Mitől fél Főkapitány Úr?

Szubjektiv véleményem állampolgárként, hogy teljes átalakulás- megujulás kellene végre hajtani Dr. Pintér Sándor Belügyminiszternek. Előbb -utóbb összefog roppani a rendőrség a hazugság spiráljában.

Tisztelettel kérjük a tisztességes vizsgálatokat, és a szándékos elkövetők ellen eljárást kezdeményezzenek a rendőrtisztek ellen. Ezt már több esetben is kértem,,,ám hiába.

Nem véletlen szerelnek le a rendőrök az állományból folyamatosan

Oláh István László
a www.fecsego.eu nemzetközi hirportál főszerkesztője az EU, EP, EB média-sajtó partnere

2022.augusztus 12

Szegedirk, Csongrádrk, Kistelekirk “proved their attitude” In my opinion, they are completely unfit to perform their duties, because they cannot conduct fair investigations against me, nor has the CSCSMRFK for almost 16 years! Attention! Mrs. Roberta Metszola, President of the European Parliament, Mrs. Ursula Von Der Leyer, Mrs. President of the European Court of Justice, Mr. Péter Polt, Chief Prosecutor, Department of Terrorism, Money Laundering and Military Affairs, Department of Investigative Supervision and Prosecution, Central Investigative General Prosecutor’s Office, Szeged District Prosecutor’s Office, Szeged Regional Investigative Prosecutor’s Office, Szentes Police Station, ORFK Dr. Helén Nagy r. Colonel General Counsel, Head of Department, and the others…
August 14, 2022 | comment | Constitutional Court, Current news, events, Court of the European Union, Court/Prosecutor’s Office/Szeged Jury, Blog2, Life Pictures/boulevard, EU Press Room, European Union Council of the European Union, europarl.europa.eu/news/en, europarl.hu, Fecsegő news, Consumer protection, editor-in-chief’s blog, Public life, Culture, Hungarian Helsinki Committee, Nav, nébih, Szeged Tribunal, Science/economy, White House
ATTENTION!

The attitude of the Kistelekirk, Szegedirk, Csongrádrk “investigations” towards me is terrible. I became Persona non Gráta in the mirror of the truth!

Can they do everything?

On August 9, we received a letter from Szentesirk in which they informed my majesty that they would like to hear and confront the perpetrators.
/ It’s interesting that they didn’t want to listen to me or confront me, they didn’t prepare any investigation reports, we didn’t get permission to inspect the documents, they didn’t take the evidence into account, they covered up the footprints! They denied themselves when we contacted them by phone to request information, they lied continuously. I kept informing the head of the CSCSMRFK about these abuses = nothing happened, he didn’t even respond/

Based on the discussion, we met with our lawyer Dr. Zoltán Papp in front of Szentesirk.
We were in for a surprise.

The captain of the Szentes rk informed my majesty that they were not investigating the case. It’s interesting that Szentesirk sent the letter asking us to appear at 2 p.m. in a violation case.

The captain stated that Kistelekirk will investigate the case, which it did not investigate for 11 months and misled the management.

CSCSMRFK was completely helpless – almost paralyzed in this case! The Szeged District Prosecutor’s Office also stopped. We handed over a pile of evidence to the deputy chief prosecutor.

Our lawyer was also surprised by Szentesirk’s letter and its content.

It was a deliberate misrepresentation on the part of Kistelekirk. I think perverted pleasures…

We sat down on the row of concrete columns in front of Szentesirk.

Our lawyer visited Kistelekirk by phone. They hardly wanted to talk to Mr. Lawyer. They misspoke and lied as usual. The central call center has hung up the phone, no more hairs! For them, this is fashion because it fulfills orders.
The Lord Advocate called him back; the person on duty lied over and over again.
He asked the violation investigator. They said he wasn’t in. The operator hung up the phone!

We called back again. He informed us that it was written in the letter that we should show up at Szentesirk at 2 p.m. We were there!

The curiosity exploded, as there was no face-to-face at Kistelekirk. The gems of the lie were scattered. The moment of truth shone brightly.

What Kistelekirk can do is to mislead the injured party and laugh at them!

How long will the CSCSMRFK captain allow the Csongrád, Kistelek and Szeged captaincy’s abuses against the citizen

I have repeatedly pointed out the dark lights of moments of lies. The captain did not respond to him and did not dare to face me.

I asked several times for an appointment for our meeting. He never once dared to meet me. Why did you leave Békés County from the office of chief captain? What is Mr. Captain afraid of?

My subjective opinion as a citizen is that the Minister of the Interior, Dr. Sándor Pintér, should undergo a complete transformation. Sooner or later, the police will collapse in the spiral of lies.

Respectfully, we ask for fair investigations, and for intentional perpetrators to initiate proceedings against the police officers. I have asked for this in several cases, but to no avail.

It is not by chance that the police are constantly demobilizing their staff

István László Oláh
The editor-in-chief of the international news portal www.fecsego.eu is a partner of the EU, EP, EB media press

August 12, 2022

Leave a Reply 157 megnézve, 1 alkalommal mai nap |