| Mobile | RSS

Orbán tehetetlenül nézi, hogy ellepik az országot Putyin kémjei!////Orbán watches helplessly as the country is overrun by Putin’s spies!

Írta G. Kovács Károly -2022-11-02   

Elképesztő mértékben ugrott meg az orosz befolyás Magyarországon az elmúlt hónapokban, az Orbán-kormány pedig mindezt tétlenül nézi és tűri!

Panyi Szabolcs tette közzé azt az adatsort, mely az országok hivatalos nyilvántartásait veti össze az alapján, hogy mennyi orosz diplomata tartózkodik az adott országban.

Ebből jól kivehető, hogy míg 2021. november 25-én 46 orosz diplomata szolgált a budapesti nagykövetségen, addig néhány hónappal később,

A HÁBORÚ KITÖRÉSE UTÁN MÁR 50-RE EMELKEDETT A SZÁMUK.

Ezzel szemben a legtöbb EU-s tagállam egyre-másra utasította ki a jelentős részben kémtevékenységet kifejtő orosz diplomatákat.

Panyi a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében kiemeli, hogy miközben az EU sorra vezette be a különféle szankciókat, melyek érintették a kereskedelmet, a turizmust és a kulturális kapcsolatokat is, logikus lenne, hogy jóval kevesebb orosz diplomatára van szükség Budapesten.

“HÁT NEM”.

Ehelyett az történt, hogy a nyáron érkeztek még 6-an, így szeptember végére 56-ra növekedett a számuk, azonban a folyamat itt nem állt meg, mert október végére még egy diplomata érkezett, így most a számláló 57-nél áll – írja a Direkt36 újságírója.

Panyival egy volt magas beosztású kémelhárító azt közölte, hogy szerinte a mostani orosz diplomataszám új rekord, ugyanis a kétezres években 40 alatti diplomatalétszámmal működött az orosz követség.

A jelenleg 57 fős budapesti orosz kémhálózathoz diplomatákhoz hozzá lehet még számolni a 2 helyett már 3 fővel működő debreceni főkonzulátust is, illetve az orosz dominanciájú és irányítású Nemzetközi Beruházási Bank két orosz vezetőjét is, akik szintén diplomataként szerepelnek a külügy adatbázisában.
(Ez lényegében azt jelenti, hogy vonatkozik rájuk az a fajta széles körű mentesség, melynek segítségével ha esetleg bűncselekmény elkövetésén – például kémkedésen – érnék őket, akkor is sértetlenek maradnának.)

Panyi bejegyzésében viszonyítási alapként feltüntette, hogy a sorozatos kitiltások után Londonban jelenleg 35, Varsóban 20, Pozsonyban pedig 15 orosz diplomata szolgál.

fecsego.eu/PestiBulvár

Orbán watches helplessly as the country is overrun by Putin’s spies!
November 7, 2022 | comment | Constitutional Court, Current news, events, Court of the European Union, Court/Prosecutor’s Office/Szeged Jury, Profiles/boulevard, EU Press Room, European Union Council of the European Union, europarl.europa.eu/news/en, europarl.hu, Chatting news, editor-in-chief’s blog, Public life, Culture, Hungarian Helsinki Committee, Nav, Szeged Tribunal, Science/economy, White House
Written by Károly G. Kovács – 2022-11-02

Russian influence in Hungary has increased to an amazing extent in recent months, and the Orbán government passively watches and tolerates all this!
Szabolcs Panyi published the series of data that compares the official records of the countries based on how many Russian diplomats are in that country.

It is clear from this that while 46 Russian diplomats served at the Budapest embassy on November 25, 2021, a few months later,

AFTER THE OUTBREAK OF THE WAR, THEIR NUMBER INCREASED TO 50.

On the other hand, most EU member states repeatedly expelled Russian diplomats who were involved in espionage.

In a post published on his social media page, Panyi highlights that while the EU introduced various sanctions one after the other, which also affected trade, tourism and cultural relations, it would be logical that far fewer Russian diplomats are needed in Budapest.

“WELL NO”.

Instead, what happened was that 6 more people arrived in the summer, so by the end of September their number increased to 56, but the process did not stop there, because by the end of October, one more diplomat arrived, so now the count stands at 57, writes the Journalist of Direkt36.

With Panyi, a former high-ranking counter-intelligence officer said that he thinks the current number of Russian diplomats is a new record, as the Russian embassy operated with less than 40 diplomats in the 2000s.

In addition to the currently 57-person Russian spy network in Budapest, the consulate general in Debrecen, which now operates with 3 people instead of 2, and the two Russian leaders of the Russian-dominated and controlled International Investment Bank, who are also listed as diplomats in the foreign affairs database, can also be counted as diplomats.
(This essentially means that they are subject to the kind of broad immunity that would allow them to remain unharmed even if they were caught committing a crime, such as espionage.)

In Panyi’s post, he indicated as a basis for comparison that after the series of bans, there are currently 35 Russian diplomats serving in London, 20 in Warsaw, and 15 in Bratislava.

fecsego.eu/PestiBulvár

Leave a Reply 102 megnézve, 1 alkalommal mai nap |