| Mobile | RSS

Ezért hív meg propagandistákat az ATV////That is why ATV invites propagandists

OLKT.net

KÖZÉLETFrissítve: 2022 nov 7.

Az ATV vezetőjének hatalmas luxusvillájánál (360 méterre Mészáros Lőrinc kéjlakától) készült videó sok mindent megmagyaráz, például:– miért hívja meg az ATV az egyik legocsmányabb propagandalap munkatársát Baranyi Krisztinát kérdező “riporternek”;– miért prédikált Németh Sándor, a Hit gyülekezet vezető lelkésze szilveszterkor arról, hogy mennyire jó a Fidesz és hogy a korrupció mennyire nem számít;– miért nem esik szó az ATV-ben a hatvanpusztai Orbán-birtokról és úgy általában a Miniszterelnöki Szent Család iszonyatos gazdagságáról;– miért kaphatta meg a Klubrádió frekvenciáját az ATV-közeli Spirit FM;– és miért nem megyek én be már jóideje az ATV stúdiójába (közvetlenül az utóbbi, de a többi tény miatt is).Ez, az átlag magyar állampolgár számára nehezen felfogható luxust jelentő épület ugyanis Németh Sándor, Hit gyülekezet vezető lelkészénej lányáé, aki az ATV Zrt. egyik vezetője. A Németh család egészen furcsa körülmények között tette magáévá a korábban a Hit Gyülekezete által birtokolt ATV-t.https://atlatszo.hu/…/szegeny-hivek-gazdag-papja…/Az elmúlt években a “prédikátor” családjának számos, sok százmilliós, bizarr luxust jelentő ingatlanát is bemutatta a sajtó, de a videóban bemutatott helyszínről talán még kevesebb szó esett. A lényeget azonban a vaknak is látnia kell: ha az ATV olyan dolgot tenne, olyan dolgokról beszélne, amit a hatalom nem enged meg, vagy nem tenne meg olyan dolgokat, amit a hatalom kér, a propaganda már másnap megjelenne ezeknél az ingatlanoknál és hetekig a Németh család hihetetlen gazdagságáról ordibálna. Ki akarja ezt, ugye?Legkésőbb a Klubrádió kinyírása óta nyilvánvalónak kellene minden ellenzéki szereplő (nem csak a politikusok) számára, hogy az ATV is csak a színjáték része. Csak arra való, hogy a 150-200 ezer nézője számára azt az illúziót tartsa fenn, mintha lenne még egy szabad, közélettel foglalkozó tévéadó. Valójában azonban csak egy példa arra, hogy az még nem jelent demokráciát, ha lehet igazat IS mondani a sajtóban. A demokrácia az lenne, ha nem a hatalom mondaná meg, hogy az igazságból mennyit és hol szabad elmondani. Az ATV-ben engednek még ellenzékieket szerepelni, de egyre kevesebbet és megvannak azok a témák (leginkább a Szent Család ügyei), amikről nem, vagy csak nagyon csendben szabad beszélni.A Pesti Srácok beemelése a buliba egy újabb olyan eset, ami megerősít engem abban, hogy jól döntöttem, hogy a Klubrádió frekvenciájának elbitorlása elleni tiltakozásul nem megyek többet be az ATV-be.

fecsego.eu/OLKT

That is why ATV invites propagandists
November 8, 2022 | comment | Constitutional Court, Current news, events, Court of the European Union, Court/Prosecutor’s Office/Szeged Jury, Profiles/boulevard, EU Press Room, European Union Council of the European Union, europarl.europa.eu/news/en, europarl.hu, Chatting news, Consumer protection, editor-in-chief’s blog, Public life, Culture, Hungarian Helsinki Committee, Szeged Tribunal, Science/economy, White House
OLKT.net
NEARBY Updated: Nov 7, 2022

The video taken at the huge luxury villa of the leader of ATV (360 meters from the mansion of Lőrinc Mészáros) explains a lot of things, for example: – why ATV invites a staff member of one of the most disgusting propaganda papers to be a “reporter” questioning Krisztina Baranyi; – why Sándor Németh, the senior pastor of the Hit church, preached on New Year’s Eve about how good Fidesz is and how much corruption doesn’t matter; – why ATV doesn’t talk about the Orbán estate in Hatvanpuszta and the incredible wealth of the Prime Minister’s Holy Family in general; – why Klubrádió was given the frequency of the nearby ATV Spirit FM; – and why don’t I go to the ATV studio in good time (directly because of the latter, but also because of the other facts). This building, which represents a luxury that is difficult for the average Hungarian citizen to understand, belongs to Sándor Németh, the daughter of the leader of the Hit church. who is one of the managers of ATV Zrt. Under very strange circumstances, the Németh family took over the ATV previously owned by the Church of Faith.https://atlatszo.hu/…/szegeny-hivek-gazdag-papja…/In recent years, many, many the press also presented his 100-million-dollar, bizarrely luxurious property, but the location presented in the video was perhaps even less talked about. However, even the blind must see the point: if ATV did something, talked about things that the authorities do not allow, or did not do things that the authorities ask for, the propaganda would appear on these properties the very next day and for weeks on end He would shout about the incredible wealth of the Németh family. Who wants that, right? It should be obvious to all opposition actors (not just politicians) since the Klubrádió was cut off, that ATV is just part of the show. It is only meant to maintain the illusion for its 150,000-200,000 viewers that there is another free TV station dealing with public life. In fact, however, it is just an example of how it does not mean democracy if you can ALSO tell the truth in the press. Democracy would be if the power did not say how much and where the truth can be told. Opposition parties are still allowed to appear in the ATV, but less and less and there are those topics (mostly the affairs of the Holy Family) that cannot be discussed, or can only be discussed very quietly. The inclusion of the Pest Boys in the party is another case that confirms me , that I made the right decision not to go to ATV again in protest against the usurpation of Klubrádió’s frequency.

fecsego.eu/OLKT

Leave a Reply 67 megnézve, 1 alkalommal mai nap |