< Böngészés > Főoldal / Az Európai Unió birósága, Életképek/bulvár, EU Sajtószoba, Európai Unió Az Európai Unió Tanácsa, europarl.europa.eu/news/en, europarl.hu, Fecsegő hírek, főszerkesztő blogja, Közélet, Kultúra, Magyar Helsinki Bizottság, Tudomány/gazdaság, White House / Blog article: A német kormánykoalíció keményebb fellépést sürget Magyarországgal szemben////Die deutsche Regierungskoalition fordert ein härteres Vorgehen gegen Ungarn

| Mobile | RSS

A német kormánykoalíció keményebb fellépést sürget Magyarországgal szemben////Die deutsche Regierungskoalition fordert ein härteres Vorgehen gegen Ungarn

Boros JuliPOLITIKAnovember 10., csütörtök 9:1681

Németország három kormánypártja arra sürgeti Olaf Scholz kancellárt, hogy „alaposan” vizsgálja meg Magyarország jogállamisági reformjait, és csak akkor támogassa a visszatartott uniós pénzek felszabadítását, ha Budapest bizonyítani tudja, hogy komolyan gondolja a demokráciával kapcsolatos aggályok feloldását – írja a Politico.

Brüsszelben decemberben döntenek arról, hogy visszatartják-e a Magyarországnak szánt mintegy 7,5 milliárd eurós uniós forrást, vagy elegendőnek tartják a magyar kormány korrupcióellenes intézkedéseit. Az EU visszatartja Magyarország 5,8 milliárd eurós, a koronavírus okozta károk helyreállítására szánt pénzt is, és további igazságügyi reformokat kér, mielőtt a pénzt felszabadítaná.

A Bundestagban sokan szkeptikusak: Scholz szociáldemokrata pártja (SPD), a Zöldek és a Német Szabaddemokrata Párt (FDP) – a kormánykoalíció három pártja – frakciója csütörtökön olyan indítványt tervez szavazásra bocsátani, ami „felszólítja” a kormányt, hogy „alaposan vizsgálja meg”, hogy a magyarországi reformoknak van-e „fenntartható hatásuk a gyakorlatban”.

Az állásfoglalás most a 7,5 milliárd euróra vonatkozik, de ha negatívan ítélik meg a kormány intézkedéseit, annak következményei lehetnek a további 5,8 milliárd eurós forrás felszabadítására is.

„Komoly kétségek merülnek fel a magyar kormány politikai akaratával kapcsolatban, hogy a szükséges reformokat nem csak betű szerint, hanem ténylegesen is végrehajtják-e” – olvasható a Politico által megszerzett parlamenti indítványban. Mivel az indítványt a parlamenti többséggel rendelkező három kormánypárt támogatja, valószínűleg át fog menni, és a kormány aligha hagyhatná figyelmen kívül a saját pártjai politikusainak akaratát.

Az indítványban arra is felszólítják az Európai Bizottságot, hogy „győződjön meg” arról, hogy a Magyarország által javasolt reformok elegendőek a jogállamiság valamennyi releváns hiányosságának korrigálására. Amíg ezt a Bizottság nem tudja garantálni, a német kormány szavazzon a 7,5 milliárd felfüggesztése mellett – olvasható a szövegben. Kérik, hogy csak akkor változtassanak az álláspontjukon, ha a magyar kormány „megfelelő bizonyítékot” tud felmutatni arra vonatkozóan, hogy „hatékony korrekciós intézkedéseket” hozott.

A szavazás a pénzek felfüggesztéséről minőségi többséggel történik, de több ország
– köztük Hollandia, Belgium és Írország – már kritikus álláspontot fogalmazott meg Magyarországgal szemben, így Németország nemleges szavazata döntő lehet.

Michael Link, az FDP politikusa azzal érvelt, hogy mind a Bizottság, mind a német kormány számára fontos, hogy az egész Unióban megvédjék a demokratikus értékeket.

„Orbán Viktor nem kerülheti meg a jogállamiság helyreállításához szükséges reformokat félkész kompromisszumokkal és kirakat-intézkedésekkel” – mondta Link. „Ez semmiképpen sem az Orbán-kormány szankcionálásáról szól, hanem a jogállamiság fenntartható megerősítéséről – amire Magyarország önként vállalt kötelezettséget, amikor csatlakozott az EU-hoz – és az uniós költségvetés megóvásáról”.

fecsego.eu//444.hu

Die deutsche Regierungskoalition fordert ein härteres Vorgehen gegen Ungarn

  1. November 2022 | Kommentar | Büro der Europäischen Union, Biographies/bulvár, EU Press Room, Europäische Union Der Rat der Europäischen Union, europarl.europa.eu/news/en, europarl.hu, Fecsegő news, Blog des Chefredakteurs, Öffentliches Leben, Kultur, Ungarisches Helsinki-Komitee, Wissenschaft/Wirtschaft, Weißes Haus

Boros JuliPOLITIKA10. November, Donnerstag 9:1681

Die drei deutschen Regierungsparteien fordern Bundeskanzler Olaf Scholz auf, Ungarns Rechtsstaatsreformen “gründlich” zu prüfen und die Freigabe einbehaltener EU-Gelder nur dann zu unterstützen, wenn Budapest beweisen kann, dass es ernst damit ist, Bedenken hinsichtlich der Demokratie auszuräumen, berichtet Politico.

Im Dezember soll in Brüssel entschieden werden, ob die für Ungarn vorgesehenen EU-Gelder in Höhe von rund 7,5 Milliarden Euro zurückgehalten werden oder ob die Antikorruptionsmaßnahmen der ungarischen Regierung als ausreichend erachtet werden. Die EU hält außerdem 5,8 Milliarden Euro an Geldern ein, die Ungarn zur Behebung der durch das Coronavirus verursachten Schäden bestimmt sind, und fordert weitere Justizreformen, bevor das Geld freigegeben wird.

Viele Menschen im Bundestag sind skeptisch: Die Fraktion aus Scholz’ SPD, den Grünen und der FDP – die drei Parteien in der Regierungskoalition – will am Donnerstag über einen Antrag abstimmen, der „ruft die Regierung auf, “gründlich zu prüfen”, ob die Reformen in Ungarn “in der Praxis nachhaltig wirken”.

Der Beschluss betrifft nun 7,5 Milliarden Euro, aber wenn die Maßnahmen der Regierung negativ beurteilt werden, kann dies Folgen für die Freigabe von weiteren 5,8 Milliarden Euro haben.

„Es bestehen ernsthafte Zweifel am politischen Willen der ungarischen Regierung, ob die notwendigen Reformen nicht nur dem Wortlaut nach, sondern auch in der Realität umgesetzt werden“, heißt es in dem von Politico erhaltenen parlamentarischen Antrag. Da der Antrag von den drei Regierungsparteien mit parlamentarischer Mehrheit unterstützt wird, wird er voraussichtlich durchgehen, und die Regierung könnte sich kaum über den Willen der Politiker der eigenen Parteien hinwegsetzen.

Der Antrag fordert die Europäische Kommission außerdem auf, „sicherzustellen“, dass die von Ungarn vorgeschlagenen Reformen ausreichen, um alle relevanten rechtsstaatlichen Mängel zu beheben. Bis die Kommission dies garantieren könne, solle die Bundesregierung für die Aussetzung der 7,5 Milliarden stimmen, heißt es im Text. Sie fordern, dass sie ihre Position nur dann ändern, wenn die ungarische Regierung „ausreichende Beweise“ dafür vorlegen kann, dass sie „wirksame Korrekturmaßnahmen“ ergriffen hat.

Die Abstimmung über die Aussetzung von Mitteln erfolgt mit einer qualitativen Mehrheit, aber mehreren Ländern

  • darunter die Niederlande, Belgien und Irland – hat sich bereits kritisch gegenüber Ungarn geäußert, so dass Deutschlands negatives Votum entscheidend sein könnte.

Der FDP-Politiker Michael Link argumentierte, es sei sowohl der Kommission als auch der Bundesregierung wichtig, demokratische Werte unionsweit zu schützen.

„Viktor Orbán kommt mit unausgegorenen Kompromissen und Fenstermaßnahmen nicht um die notwendigen Reformen herum, um den Rechtsstaat wiederherzustellen“, sagte Link. „Hier geht es keineswegs um eine Sanktionierung der Orbán-Regierung, sondern um die nachhaltige Stärkung der Rechtsstaatlichkeit – die Ungarn mit dem EU-Beitritt freiwillig eingegangen ist – und um den Schutz des EU-Haushalts.“

www.fecsego.eu//444.hu

Leave a Reply 54 megnézve, 1 alkalommal mai nap |