< Böngészés > Főoldal / Az Európai Unió birósága, Bíróság/Ügyészség/Szegedi Ítélőtábla, Életképek/bulvár, EU Sajtószoba, Európai Unió Az Európai Unió Tanácsa, europarl.europa.eu/news/en, europarl.hu, Fecsegő hírek, főszerkesztő blogja, Közélet, Kultúra, Magyar Helsinki Bizottság, Szegedi Törvényszék, Tudomány/gazdaság, White House / Blog article: Az MSZP gyerekek fagyhalálát vizionálja, a Párbeszéd szerint hülyeség, hogy az atom olcsóbb, mint a zöldenergia//////The MSZP envisions children freezing to death, Párbeszéd says it’s stupid that nuclear is cheaper than green energy

| Mobile | RSS

Az MSZP gyerekek fagyhalálát vizionálja, a Párbeszéd szerint hülyeség, hogy az atom olcsóbb, mint a zöldenergia//////The MSZP envisions children freezing to death, Párbeszéd says it’s stupid that nuclear is cheaper than green energy

PESTISRÁCOK.HU2022-11-10

A paksi blokkok üzemidejének meghosszabbításáról vitáznak az Országgyűlésben a honatyák. Az MSZP-s Harangozó Tamás gyerekek fagyhalálát vizionálta, továbbá számon kérte a kormányon, hogy miért nem adják olcsóbban az áramot. A Párbeszédnél pedig beakadt az örökzöld lemez, Tordaiék még mindig úgy gondolják, hogy az atomenergia drágább, mint a megújulók. Az LMP-s Keresztes László Lóránt Palkovics Lászlót kereste a Parlamentben, de a bújócska nem hozott eredményt.

A kormány a paksi atomerőmű üzemidejének meghosszabbításával kapcsolatban nyújtott be egy határozati javaslatot a parlamentben. A javaslat értelmében Paks I. blokkjai még a 2030-as éveken túl is üzemben maradhatnának. A törvényjavaslat elfogadása esetén „az Országgyűlés tudomásul veszi a Paksi Atomerőmű meglévő blokkjai további üzemidő-hosszabbítását, ami az ország energiaszuverenitási, klímavédelmi és ellátásbiztonsági céljait szolgálja”. A parlamentben a határozati javaslatról vitáztak a képviselők.

A PÁRBESZÉD MÉG MINDIG NEM ÉRTI, AMIT MÁR MINDENKI TUD

Szabó Rebeka a Párbeszéd hozzászólója nem hazudtolta meg pártját. Tudjuk, ha energiáról és zöldítésről van szó, akkor Karácsony Gergely mikroszkóppal sem látható csapata elképesztő ámokfutásra képes.

Szabó Rebeka, a Párbeszéd energiapolitikusa illusztris társaságban. Karácsony Gergely, Dobrev Klára 2019.09.20. Fotó: Horváth Péter Gyula

Legutóbb Tordai Bence követelte a paksi blokkok lekapcsolását és a teljes átállást a zöldenergiára. A szürreális elképzelést háttértanulmányokkal, számításokkal persze nem támogatta meg. Most párttársa, Szabó Rebeka tett rá még egy lapáttal:

Óriási hülyeség, hogy az atom olcsóbb, mint a megújuló energia

Szabót nem zavarja, hogy Kamcsatkától Washingtonig mindenki tudja, hogy ez az állítás minden valóságalapot nélkülöz. Ha igaza lenne a képviselőnőnek, akkor Nyugat-Európa a háborús energiaárak miatt nem rohangálna palagázért Kanadába és az USA-ba.

GYEREKEK FAGYHALÁLÁT VIZIONÁLJA AZ MSZP

A paksi áram ára miatt Harangozó Tamás MSZP-s honatya és Szeberényi Gyula fideszes képviselő között alakult ki szóváltás. Harangozó azt nehezményezi, hogy ha nettó 12 forintért termeli Paks az áramot kilowattóránként, akkor miért kerül az ennél többe az önkormányzatok és vállalkozások számára. Harangozó még hozzátette, hogy emiatt olyannyira tönkremehetnek az önkormányzatok, hogy jéghideg iskolákban lesznek kénytelenek tanulni a gyerekek. Szeberényi válaszában felfrissítette a szocialista politikus memóriáját.

Az MSZP-kormányok idején 40 forintnál is többért adták az áramot, holott akkor is jóval kevesebbért termeltek a paksi blokkok. 

Harangozó Tamás az MSZP politikusa akcióban. Budapest, 2018. július 3. Harangozó Tamás, az MSZP vezérszónoka felszólal a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló törvényjavaslat vitájában az Országgyűlés plenáris ülésén 2018. július 3-án. MTI Fotó: Soós Lajos

MIKORRA KÉSZÜL EL PAKS 2?

A Mi Hazánk Mozgalom frakcióvezetője leszögezte: pártja alapvetően támogatja a Paks I. üzemidejének meghosszabbítását, hogy a Paks 2. beruházás elkészültéig biztosítva legyen Magyarország villamosenergia-ellátása. Toroczkai László ugyanakkor  hozzátette: támogatást feltételekhez kötik:

Szeretnénk, hogy a kormány nevezze meg a felelősöket, akik miatt csúszik a Paks II. beruházás. Egyáltalán mikor készül el Paks 2 és lesz-e jövője, vagy a következő 100 évben üzemidő meghosszabbításban gondolkodik a kormány.

Keresztes László Lóránt az LMP vezérszónoka azt tudakolta a kormánytól, hogy igazak-e a sajtóban megjelent hírek miszerint Palkovics László technológiai és ipari miniszter lemondott posztjáról. Ha ez igaz, akkor kihez, melyik minisztérium alá került az energetika ügye. Latorcai János az Országgyűlés alelnöke helyreigazította a képviselőt, miszerint sajtóban megjelent híreket ne tálaljon kész tényként.

Steiner Attila, a Technológiai és Ipari Minisztérium államtitkára reagálásában kifejtette: a Paks I. blokkok üzemidejének meghosszabbítása fontos hazánk ellátásbiztonságának és energiaszuverenitásának szempontjából. A megújuló energiák kapcsán elmondta: nem igaz, hogy elvesztegettük az elmúlt éveket ebből a szempontból, ugyanis mára sikerült két paksnyi megújuló energiaforrás alapját megteremteni.

Vezető kép: Hatlaczki Balázs

fecsego.eu//

The MSZP envisions children freezing to death, Párbeszéd says it’s stupid that nuclear is cheaper than green energy
November 11, 2022 | comment | Bureau of the European Union, Court/Prosecutor’s Office/Szeged Jury, Profiles/boulevard, EU Press Room, European Union Council of the European Union, europarl.europa.eu/news/en, europarl.hu, Fecsegő news, editor-in-chief’s blog, Public Life, Culture, Hungarian Helsinki Committee, Szeged Tribunal, Science/Economy, White House

PESTISRÁCOK.HU2022-11-10

The in-laws are debating the extension of the operating hours of the Paks units in the Parliament. MSZP’s Tamás Harangozó envisioned children freezing to death, and also called the government to account for why they don’t provide cheaper electricity. And Párbeszéd is stuck with the evergreen disc, the Tordais still think that nuclear energy is more expensive than renewables. The LMP’s László Keresztes sought László Lóránt Palkovics in the Parliament, but the hide-and-seek did not yield results.
The government has submitted a resolution proposal to the parliament regarding the extension of the operating time of the Paks nuclear power plant. According to the proposal, Paks I blocks could remain in operation even beyond the 2030s. If the bill is adopted, “the Parliament takes note of the further extension of the operating time of the existing blocks of the Paks Nuclear Power Plant, which serves the country’s energy sovereignty, climate protection and security of supply goals”. In the parliament, the representatives debated the proposed decision.

THE DIALOGUE STILL DOESN’T UNDERSTAND WHAT EVERYONE ALREADY KNOWS
Párbeszéd contributor Rebeka Szabó did not lie to her party. We know that when it comes to energy and greening, Gergely Karácsony’s team, which cannot be seen even under a microscope, is capable of running amok.

Rebeka Szabó, energy politician of Párbeszéd, in illustrious company. Gergely Christmas, Klára Dobrev 20.09.2019 Photo: Gyula Péter Horváth

Most recently, Bence Tordai demanded the disconnection of the blocks in Paks and the complete transition to green energy. Of course, he did not support the surreal idea with background studies and calculations. Now his party colleague, Rebeka Szabó, added another shovel:

It is extremely stupid that nuclear is cheaper than renewable energy

It doesn’t bother Szabo that everyone from Kamchatka to Washington knows that this statement has no basis in reality. If the representative were right, then Western Europe would not rush to Canada and the USA for shale gas due to wartime energy prices.

MSZP VISIONS CHILDREN’S FROSTING TO DEATH
Due to the price of electricity in Paks, an argument arose between the MSZP’s father-in-law Tamás Harangozó and Fidesz representative Gyula Szeberényi. Harangozó complains that if Paks produces electricity for a net price of HUF 12 per kilowatt hour, why does it cost municipalities and businesses more than that. Harangózó also added that because of this, local governments can be so ruined that children will be forced to study in ice-cold schools. In his answer, Szeberényi refreshed the socialist politician’s memory.

During the MSZP governments, electricity was given for more than HUF 40, even though the Paks units produced it for much less.

Tamás Harangozó, MSZP politician in action. Budapest, July 3, 2018. Tamás Harangozó, leader of the MSZP, speaks during the debate on the bill on the legal status and remuneration of judges at the plenary session of the Parliament on July 3, 2018. MTI Photo: Lajos Soós

WHEN WILL PAKS 2 BE READY?
The faction leader of the Mi Hazánk Mozgalom stated that his party basically supports the extension of the operating time of Paks I, so that Hungary’s electricity supply is ensured until the Paks 2 investment is completed. At the same time, László Toroczkai added that support is subject to conditions:

We would like the government to name those responsible for causing Paks II to slip. investment. When will Paks 2 be completed and will it have a future, or is the government thinking about extending its operating time for the next 100 years.

László Lóránt Keresztes, the leader of the LMP, asked the government whether the news published in the press that László Palkovics, Minister of Technology and Industry, resigned from his post were true. If this is true, then to whom and under which ministry did the matter of energy fall. János Latorcai, the Deputy Speaker of the National Assembly, corrected the representative, saying that he should not present news published in the press as facts.

In his response, Attila Steiner, the State Secretary of the Ministry of Technology and Industry, explained: the extension of the operating time of the Paks I blocks is important from the point of view of the security of supply and energy sovereignty of our country. With regard to renewable energies, he said: it is not true that we have wasted the past years in this regard, because we have now managed to create the basis of two paks worth of renewable energy sources.

Lead photo: Balázs Hatlaczki

fecsego.eu//

Leave a Reply 59 megnézve, 1 alkalommal mai nap |