< Böngészés > Főoldal / Életképek/bulvár, EU Sajtószoba, Európai Unió Az Európai Unió Tanácsa, europarl.europa.eu/news/en, europarl.hu, Fecsegő hírek, Közélet, Kultúra, Magyar Helsinki Bizottság, Szegedi Törvényszék, Tudomány/gazdaság, White House / Blog article: Az új orosz törvény örökre megváltoztat mindent////Das neue russische Gesetz ändert alles für immer

| Mobile | RSS

Az új orosz törvény örökre megváltoztat mindent////Das neue russische Gesetz ändert alles für immer

MTI2022.11.11. 09:14

A hagyományos erkölcsi és szellemi értékek biztosítják Oroszország egységét és segítik szuverenitásának védelmét, ezért meg kell őrizni és meg kell erősíteni őket. Ezt tartalmazzák egyebek között azok a vonatkozó állami politikai alapelvek, amelyeket szerdán hagyott jóvá Vlagyimir Putyin orosz elnök.

A politika céljai között szerepel egyebek között az értékek nemzedékről nemzedékre való átadása, a “destruktív” ideológia terjedésének megakadályozása, valamint Oroszországnak a hagyományos értékek őrzőjeként és védelmezőjeként való megjelenítése a nemzetközi színtéren.A SZAKPOLITIKAI KERET SZÜKSÉG ESETÉN HATÉVENTE KIIGAZÍTHATÓ LESZ.

A dokumentum értelmében az erkölcsi értékek olyan, “az Oroszország polgárainak szemléletét formáló, nemzedékről nemzedékre öröklődő, az összorosz állampolgári identitás és az ország egységes kulturális terének alapját képező, a polgári egységet erősítő erkölcsi irányelvek, amelyek Oroszország többnemzetiségű népének szellemi, történelmi és kulturális fejlődésében találták meg egyedi, jellegzetes kifejeződésüket”.

Az alapelvek szerint ilyen értékek közé tartoznak az élet, a méltóság, az emberi jogok és szabadságjogok, a hazaszeretet, a polgáriasultság, a haza szolgálata és a sorsáért való felelősség, a magas erkölcsi eszmények, az erős család, az alkotómunka, a szellemiek elsőbbsége az anyagiakkal szemben, a humanizmus, az irgalom, az igazságosság, a kollektivizmus, a kölcsönös segítségnyújtás és kölcsönös tisztelet, a történelmi emlékezet és a nemzedékek folytonossága, valamint Oroszország népeinek egysége.

A dokumentum a hagyományos értékeket fenyegető veszélyek közé sorolja az Egyesült Államok és más barátságtalan államok, valamint a szélsőséges és terrorista szervezetek, illetve egyes transznacionális vállalatok intézkedéseit.MEGFOGALMAZÓI SZERINT “AZ OROSZORSZÁG POLGÁRAIRA GYAKOROLT DESTRUKTÍV IDEOLÓGIAI BEFOLYÁSOLÁS VESZÉLYT JELENT AZ ORSZÁG DEMOGRÁFIAI HELYZETÉRE”.

Új családvédelmi törvényt fogadtak el OroszországbanFORRÁS: AFP/MIKHAIL KLIMENTYEV

Az alapelvek szerint a hagyományos értékek védelme érdekében aktualizálni kell a stratégiai tervezés dokumentumait, tárcaközi koordinációt kell folytatni, javítani kell a kulturális és oktatási projektek állami támogatásának rendszerét, csakúgy, mint a gyermekek és fiatalok nevelési formáit és módszereit.A TUDOMÁNYOS, OKTATÁSI, FELVILÁGOSÍTÓ ÉS KULTURÁLIS SZERVEZETEKNEK HATÉKONYABBAN KELL FELLÉPNIÜK A TÖRTÉNELEMHAMISÍTÁSSAL SZEMBEN.

Az államnak a dokumentum értelmében tudományos kutatási megrendeléseket kell kidolgoznia, információs és módszertani anyagok, irodalmi és művészeti alkotások létrehozását kell biztosítania, a hagyományos értékek megőrzését és népszerűsítését célzó szolgáltatásokat kell nyújtania, valamint ellenőriznie kell az állami megrendelések végrehajtásának minőségét.

Az állami feladatok között szerepel továbbá a polgári egység erősítése, a történelmi emlékezet megőrzése, a történelemhamisítási kísérletek elleni fellépés, a tradicionális értékek szerepének megerősítése a köztudatban és a destruktív ideológia terjedése elleni fellépés.

Szükséges továbbá az állami projektek és a civil társadalmi intézmények támogatása a hazafias nevelés területén, a hagyományos felekezetek vallási szervezeteinek támogatása, a kulturális örökség védelme, az orosz nyelv védelme és támogatása, illetve a trágárság és az idegen szavak túlzott használatának megakadályozása.

Az alapelvek között szerepel továbbá Oroszország világban betöltött szerepének erősítése, valamint az eredeti egyetemes értékeken alapuló hagyományos orosz szellemi és erkölcsi értékrend népszerűsítése.

Percről percre közvetítésünk 

fecsego.eu/origó

Das neue russische Gesetz ändert alles für immer

  1. November 2022 | Kommentar | Profiles/tabloid, EU Press Room, European Union The Council of the European Union, europarl.europa.eu/news/en, europarl.hu, Talking News, Public Life, Culture, Hungarian Helsinki Committee, Szeged Tribunal, Science/Economy, Weißes Haus
    MTI 11.11.2022. 09:14

Traditionelle moralische und spirituelle Werte sichern die Einheit Russlands und tragen zum Schutz seiner Souveränität bei, daher müssen sie bewahrt und gestärkt werden. Dies ist unter anderem in den einschlägigen Grundsätzen der Staatspolitik enthalten, die der russische Präsident Wladimir Putin am Mittwoch gebilligt hat.

Zu den Zielen der Politik gehören unter anderem die Weitergabe von Werten von Generation zu Generation, die Verhinderung der Verbreitung „zerstörerischer“ Ideologien und die Darstellung Russlands als Hüter und Verteidiger traditioneller Werte auf der Welt DER POLITISCHE RAHMEN WIRD BEI BEDARF ALLE SECHS JAHRE ANGEPASST.

Dem Dokument zufolge sind moralische Werte „die moralischen Leitlinien, die die Weltanschauung der Bürger Russlands prägen, von Generation zu Generation vererbt werden, die Grundlage der gesamtrussischen Bürgeridentität und des einheitlichen kulturellen Raums des Landes bilden, und Stärkung der zivilen Einheit, die in der spirituellen, historischen und kulturellen Entwicklung des multiethnischen Volkes Russlands und ihrem einzigartigen, charakteristischen Ausdruck gefunden wurden”.

Nach den Grundprinzipien gehören zu solchen Werten Leben, Würde, Menschenrechte und Freiheiten, Patriotismus, Staatsbürgerschaft, Dienst am Land und Verantwortung für sein Schicksal, hohe moralische Ideale, eine starke Familie, kreative Arbeit, der Vorrang der Intellektuellen dagegen Materialismus, Humanismus, Barmherzigkeit, Gerechtigkeit, Kollektivismus, gegenseitige Hilfe und gegenseitiger Respekt, historische Erinnerung und Kontinuität der Generationen und die Einheit der Völker Russlands.

Das Dokument ordnet das Vorgehen der Vereinigten Staaten und anderer unfreundlicher Staaten sowie extremistischer und terroristischer Organisationen sowie einiger transnationaler Konzerne unter den Bedrohungen traditioneller Werte ein RUSSLANDS IST EINE GEFAHR FÜR DIE DEMOGRAFISCHE SITUATION DES LANDES”.

In Russland wurde ein neues Familienschutzgesetz verabschiedet QUELLE: AFP/MIKHAIL KLIMENTYEV
Nach den Grundprinzipien müssen zum Schutz traditioneller Werte die strategischen Planungsdokumente aktualisiert, die interministerielle Koordinierung durchgeführt, das System der staatlichen Förderung von Kultur- und Bildungsprojekten sowie die Formen und Methoden verbessert werden der Bildung von Kindern und Jugendlichen KULTURELLE ORGANISATIONEN SOLLTEN EFFEKTIVER GEGEN GESCHICHTSFÄLSCHUNG VORGEHEN.

Dem Dokument zufolge muss der Staat wissenschaftliche Forschungsaufträge entwickeln, die Erstellung von Informations- und Methodenmaterialien, literarischen und künstlerischen Werken sicherstellen, Dienstleistungen erbringen, die auf die Bewahrung und Popularisierung traditioneller Werte abzielen, und die Qualität der Umsetzung staatlicher Aufträge überwachen.

Zu den staatlichen Aufgaben gehören auch die Stärkung der zivilen Einheit, die Bewahrung des historischen Gedächtnisses, das Vorgehen gegen Geschichtsfälschungsversuche, die Stärkung der Rolle traditioneller Werte im öffentlichen Bewusstsein und das Vorgehen gegen die Verbreitung zerstörerischer Ideologien.

Es ist auch notwendig, staatliche Projekte und zivilgesellschaftliche Institutionen im Bereich der patriotischen Bildung zu unterstützen, religiöse Organisationen traditioneller Konfessionen zu unterstützen, das kulturelle Erbe zu schützen, die russische Sprache zu schützen und zu unterstützen und den übermäßigen Gebrauch von Obszönitäten und Fremdwörtern zu verhindern.

Zu den Grundprinzipien gehören auch die Stärkung der Rolle Russlands in der Welt sowie die Förderung traditioneller russischer spiritueller und moralischer Werte auf der Grundlage ursprünglicher universeller Werte.

Unsere Berichterstattung im Minutentakt

fecsego.eu/origó

Leave a Reply 129 megnézve, 1 alkalommal mai nap |