< Böngészés > Főoldal / Alkotmánybíróság, Aktuális hírek, események, Az Európai Unió birósága, Bíróság/Ügyészség/Szegedi Ítélőtábla, Életképek/bulvár, EU Sajtószoba, Európai Unió Az Európai Unió Tanácsa, europarl.europa.eu/news/en, europarl.hu, Fecsegő hírek, főszerkesztő blogja, Közélet, Kultúra, Magyar Helsinki Bizottság, Nav, Szegedi Törvényszék, Tudomány/gazdaság, White House / Blog article: Kedd esti törvénydömping: Itt az egészségügyi törvény átalakítása és az újabb engedmények az uniónak///Tuesday evening legal dumping: Here comes the transformation of the health care law and the new concessions to the union

| Mobile | RSS

Kedd esti törvénydömping: Itt az egészségügyi törvény átalakítása és az újabb engedmények az uniónak///Tuesday evening legal dumping: Here comes the transformation of the health care law and the new concessions to the union

ködös

9°Cegészségügyi törvényeurópai bizottságparlamenttörvényjavaslat

FARKAS NORBERT / 24.HUBELFÖLD

admin

Kerner Zsolt  2022. 11. 15. 23:

Több törvényjavaslatot is benyújtott kedd este a kormány az Országgyűlésnek.

Ezek egyike az egészségügyi törvényt alakítja át, az egészségügyi ellátórendszer szinte minden szegmenség érintve. A Magyar Orvosi Kamara kedden közölte: nem támogatja a törvénycsomag benyújtását. A Népszava azt írja, a törvényjavaslat alapján a főváros kimarad az ügyeleti rendszer átalakításából, minden más pontban az indítvány megegyezik a lap által korábban ismertetett változattal. Így a tartós ápolási feladatok és az ott dolgozók is átkerülnek a szociális ellátórendszerbe, továbbá átalakítják az alapellátást és az ügyeleti rendszert, valamint a szakrendelők és a városi kórházak szakmai integrációja is megtörténik, azaz az előbbiek a megyei kórházak irányítása alá kerülnek, éppúgy, mint a védőnők.

A jogszabály javaslat szerint jövő év júliusától – a főváros kivételével – az állami mentőszolgálat látja majd el az alapellátási ügyeletet.

Ezen kívül több olyan törvényjavaslatot is benyújtottak, amelyek az Európai Bizottsággal való megegyezést szolgálják.

Az egyik benyújtott törvényjavaslat a vagyonnyilatkozati rendszer módosítása. Ezt nemrég módosították, akkor gyengítve arra a mintára, amelyet az Európai Parlament is használ, majd ezt később visszavonták. Most viszont jelentősen megerősítik, ezzel egy év alatt harmadszorra változtatva a rendszeren. A NAIH felhatalmazást kap, hogy ellenőrizze az új típusú közzététel teljesítését, a nyilatkozatokat pedig, beleértve a nem nyilvánosakat is, az Integritás Hatóság ellenőrizheti.

Egy másik benyújtott törvényjavaslat az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságot érinti. A kormány a hatóságot, ami eddig az államháztartásért felelős miniszter irányítása alatt állt, önálló államigazgatási szervvé alakítja át. Ugyanez a javaslat a már korábban létrehozott Belső Ellenőrzési és Integritási Igazgatóság valamint az Integritás Hatóság működését is kiegészíti, újabb függetlenségi garanciákat adva mind a két szervezetnek. Az indoklás külön kimondja, hogy erre a kondicionalitási mechanizmus részeként kerül sor.

Egy másik törvényjavaslat a pénzügyi szektorra vonatkozó szabályokat alakítja át, ez nagyrészt a jelzálog-hitelintézetek refinanszírozói tevékenységére vonatkozik.

Az MNB-ről szóló törvényt is átalakítják, ez a központi bank tőkeellátottságát kívánja biztosítani.

fecsego.eu/OLKT

Tuesday evening legal dumping: Here comes the transformation of the health care law and the new concessions to the union
November 16, 2022 | comment | Constitutional Court, Current news, events, Court of the European Union, Court/Prosecutor’s Office/Szeged Jury, Profiles/boulevard, EU Press Room, European Union Council of the European Union, europarl.europa.eu/news/en, europarl.hu, Chatting news, editor-in-chief’s blog, Public life, Culture, Hungarian Helsinki Committee, Nav, Szeged Tribunal, Science/economy, White House
foggy
9°Health Law European Commission Parliamentary Bill

FARKAS NORBERT / 24. HUBELFÖLD

admin
Zsolt Kerner 23/11/2022:

The government submitted several bills to the Parliament on Tuesday evening.

One of them is reforming the healthcare law, affecting almost all segments of the healthcare system. The Hungarian Medical Chamber announced on Tuesday that it does not support the submission of the legislative package. Népszava writes that, based on the bill, the capital will be left out of the transformation of the on-call system, in all other respects the motion is the same as the version previously presented by the paper. In this way, long-term care tasks and the workers there will be transferred to the social care system, and the primary care and emergency care system will also be transformed, and the professional integration of specialist clinics and city hospitals will also take place, i.e. the former will come under the control of the county hospitals, just like the guardians.

According to the legislative proposal, from July of next year, with the exception of the capital city, the state ambulance service will provide primary care on call.

In addition, several legislative proposals were submitted to reach an agreement with the European Commission.

One of the submitted bills is an amendment to the asset declaration system. This was recently amended, then weakened to the model used by the European Parliament, and later withdrawn. Now, however, it is significantly strengthened, changing the system for the third time in a year. The NAIH will be empowered to verify compliance with the new type of disclosure, and statements, including non-public ones, may be verified by the Integrity Authority.

Another submitted bill concerns the Directorate-General for Auditing European Grants. The government is transforming the authority, which until now was under the control of the minister responsible for public finances, into an independent state administration body. The same proposal complements the operation of the previously established Internal Audit and Integrity Directorate and the Integrity Authority, giving new guarantees of independence to both organizations. The justification specifically states that this is done as part of the conditionality mechanism.

Another bill reshapes the rules for the financial sector, which largely concerns the refinancing activities of mortgage credit institutions.

The law on the MNB is also being reformed, which aims to ensure the capital adequacy of the central bank.

fecsego.eu/OLKT

www.fecsego.eu nemzetközi hirportál az EU,EP,EB média-sajtó partnere
Leave a Reply 68 megnézve, 1 alkalommal mai nap |