< Böngészés > Főoldal / Az Európai Unió birósága, Bíróság/Ügyészség/Szegedi Ítélőtábla, Életképek/bulvár, Európai Unió Az Európai Unió Tanácsa, europarl.europa.eu/news/en, europarl.hu, Fecsegő hírek, Közélet, Kultúra, Magyar Helsinki Bizottság, Nav, Szegedi Törvényszék, Tudomány/gazdaság, White House / Blog article: Varga Judit a béremelésért küzdő pedagógusoknak: A magyar baloldal ellenük szavazott az EP-ben////Judit Varga to the teachers fighting for a wage increase: The Hungarian left voted against them in the EP

| Mobile | RSS

Varga Judit a béremelésért küzdő pedagógusoknak: A magyar baloldal ellenük szavazott az EP-ben////Judit Varga to the teachers fighting for a wage increase: The Hungarian left voted against them in the EP

  • 24.hu  2022. 11. 24. 18:36

Az igazságügyi miniszter szerint az Európai Parlament kicsinyes politikai boszorkányüldözést folytat.

Az Európai Parlament csütörtökön 416 szavazattal, 124 ellenszavazat és 33 tartózkodás arról szavazott, hogy a magyar kormány intézkedései nem elegendőek „az EU pénzügyi érdekeit jelenleg fenyegető rendszerszintű kockázat kezeléséhez”. Az 573 képviselő többsége tehát amellett szavazott, hogy fagyasszák be a Magyarországnak szánt EU-s forrásokat. Minderre Varga Judit igazságügyi miniszter a Facebookon reagált:

Fontos tudni a magyar embereknek, pedagógusoknak, szülőknek és családoknak, hogy a magyar baloldal ma ismét ellenük szavazott az EP-ben

– írta. Hozzátéve, az Európai Parlament baloldali többsége, élén a magyar baloldali képviselőkkel ismét azért lobbizik, hogy a magyar emberektől megvonják a nekik járó forrásokat.

A miniszter mindezzel arra a kormány által sulykolt értelmezésre utalt, amely szerint a pedagógusok által követelt béremelés az EU-s pénzekhez való hozzáférés feltétele. Miközben van közpénz például a Vodafone megvásárlására.

„Még szerencse, hogy az EP-nek a kondicionalitási eljárásban senki sem osztott lapot. Mindeközben a magyar kormány és a Bizottság a megoldáson dolgozik. Közösen lefektettünk 17 vállalást, amit teljesítettünk” – közölte.

Végül azt írta:

A 70 éves születésnapját ünneplő Európai Parlament jobban tenné, ha a kicsinyes politikai boszorkányüldözés helyett visszatérne az alapokhoz és a nemzetek közötti egység és bizalom megerősítésén dolgozna, nem pedig árkokat ásna a tagállamok közé…

fecsego.eu//

Judit Varga to the teachers fighting for a wage increase: The Hungarian left voted against them in the EP
November 25, 2022 | comment | Bureau of the European Union, Court/Prosecutor’s Office/Szeged Jury, Profiles/bulletin, European Union The Council of the European Union, europarl.europa.eu/news/en, europarl.hu, Gossip news, Public life, Culture, Hungarian Helsinki Committee, Nav, Szeged Tribunal, Science/Economy, White House

PROXIMITY
24.hu 2022. 11. 24. 18:36
According to the Minister of Justice, the European Parliament is conducting a petty political witch hunt.

On Thursday, the European Parliament voted with 416 votes, 124 against and 33 abstentions that the Hungarian government’s measures are not sufficient to “manage the systemic risk currently threatening the financial interests of the EU”. The majority of the 573 representatives therefore voted in favor of freezing the EU funds intended for Hungary. Justice Minister Judit Varga responded to all this on Facebook:

It is important for the Hungarian people, teachers, parents and families to know that the Hungarian left voted against them again today in the EP

  • written by. In addition, the left-wing majority of the European Parliament, led by the Hungarian left-wing representatives, is once again lobbying to withdraw the resources that belong to them from the Hungarian people.

With all of this, the minister was referring to the interpretation promoted by the government, according to which the wage increase demanded by the teachers is a condition for access to EU funds. While there is public money for the purchase of Vodafone, for example.

“It’s lucky that no one dealt a hand to the EP in the conditionality procedure. In the meantime, the Hungarian government and the Commission are working on a solution. We made 17 commitments together, which we fulfilled,” he said.

Finally he wrote:

The European Parliament, celebrating its 70th birthday, would do better if, instead of petty political witch-hunting, it returned to the basics and worked to strengthen unity and trust between nations, rather than digging trenches between member states…

fecsego.eu//

Leave a Reply 88 megnézve, 1 alkalommal mai nap |