| Mobile | RSS

Az Európai Parlament Oroszországot a terrorizmus szponzorának nyilvánította////The European Parliament declared Russia a sponsor of terrorism

Sajtóközlemények PLENÁRIS ÜLÉSAFET  2022-11-23 – 12:31 

UKRAINE_YASUYOSHI-CHIBA_AFP_
A képviselők szerint az orosz erők terrorizálják az ukrán civileket @ UKRAINE_YASUYOSHI-CHIBA_AFP 
  • Oroszország háborús bűnöket követ el, és „terrorizmust” alkalmaz
  • A képviselők Oroszország további nemzetközi elszigetelését szorgalmazzák
  • Zárják be és tiltsák be a propagandát terjesztő orosz állami kötődésű intézményeket az EU-ban
  • Be kell fejezni a Moszkva elleni kilencedik uniós szankciócsomagot

Vlagyimir Putyin rezsimje által az ukrán civilek ellen elkövetett atrocitásokat követően a képviselők Oroszországot a terrorizmus állami szponzoraként ismerték el.

A Parlament szerdán állásfoglalást fogadott el Oroszország Ukrajna elleni brutális agressziós háborújának legújabb fejleményeiről. A képviselők kiemelik, hogy az orosz erők és meghatalmazottjaik által Ukrajnában civilek ellen elkövetett szándékos támadások és atrocitások, a polgári infrastruktúra lerombolása, valamint a nemzetközi és humanitárius jog egyéb súlyos megsértése terrorcselekményeknek minősül, és háborús bűncselekménynek minősül. Ennek fényében elismerik Oroszországot a terrorizmus szponzoraként és a „terrorizmus eszközeit alkalmazó” államként.

EU jogi keretre van szükség

Mivel az EU jelenleg nem jelölhet ki hivatalosan államokat a terrorizmus szponzoraiként, a Parlament felszólítja az EU-t és tagállamait, hogy alakítsák ki a megfelelő jogi keretet, és fontolják meg Oroszország felvételét egy ilyen listára. Ez számos jelentős korlátozó intézkedést váltana ki Moszkva ellen, és mélyreható korlátozó következményekkel járna az EU Oroszországgal fenntartott kapcsolataira nézve.

Eközben a képviselők felszólítják a Tanácsot, hogy vonja be az orosz félkatonai szervezetet, a Wagner-csoportot, a 141. különleges motorizált ezredet, más néven „kadirovitákat”, valamint más, oroszok által finanszírozott fegyveres csoportokat, milíciákat és meghatalmazottakat az EU-ba. terrorista lista .

Szigeteljék jobban Oroszországot, fejezzék be a munkát a kilencedik uniós szankciócsomagon

A Parlament felszólítja az Európai Uniót, hogy még jobban elszigetelje Oroszországot nemzetközi szinten, beleértve Oroszország nemzetközi szervezetekben és szervekben, például az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsában való tagságát is. Az EP-képviselők azt is szeretnék, hogy csökkenjenek a diplomáciai kapcsolatok Oroszországgal, az EU hivatalos orosz képviselőivel a lehető legkisebbre szorítsák a kapcsolatokat, és zárják be és tiltsák be a propagandát világszerte terjesztő, orosz államhoz kötődő uniós intézményeket.

A Kreml által az ukrán civilek elleni fokozódó terrorcselekmények hátterében az állásfoglalás továbbá felszólítja az EU-tagállamokat a Tanácsban, hogy mielőbb fejezzék be a Moszkva elleni kilencedik szankciócsomaggal kapcsolatos munkát. A képviselők azt is szeretnék elérni, hogy az uniós országok aktívan akadályozzák meg, vizsgálják ki és vonják felelősségre a jelenlegi szankciók megkerülését, és az Európai Bizottsággal együtt fontolják meg a lehetséges intézkedéseket azon országok ellen, amelyek megpróbálják segíteni Oroszországot a már bevezetett korlátozó intézkedések megkerülésében.

A határozatot 494 igen, 58 nem, 44 tartózkodás mellett fogadták el.

Az államok terrorizmust támogatóként való kijelölésével és más országok hasonló jogi kereteivel kapcsolatos további információkért tekintse meg az Európai Parlament Kutatási Szolgálatának legújabb tájékoztatóját .

További információ

Elérhetőségek:

fecsego.eu Európai Parlament

The European Parliament declared Russia a sponsor of terrorism
Press releases PLENARY SESSION AFET 2022-11-23 – 12:31
UKRAINE_YASUYOSHI-CHIBA_AFP_
MPs say Russian forces terrorize Ukrainian civilians @ UKRAINE_YASUYOSHI-CHIBA_AFP
Russia is committing war crimes and using “terrorism”.
The representatives are calling for further international isolation of Russia
Close and ban Russian state-linked institutions spreading propaganda in the EU
The ninth package of EU sanctions against Moscow must be completed
Following the atrocities committed against Ukrainian civilians by the regime of Vladimir Putin, the representatives recognized Russia as a state sponsor of terrorism.

On Wednesday, the Parliament adopted a resolution on the latest developments in Russia’s brutal war of aggression against Ukraine. The deputies emphasize that the deliberate attacks and atrocities committed by Russian forces and their proxies against civilians in Ukraine, the destruction of civilian infrastructure, and other serious violations of international and humanitarian law constitute acts of terrorism and constitute war crimes. In light of this, they recognize Russia as a sponsor of terrorism and as a state “using the tools of terrorism”.

An EU legal framework is needed

As the EU is currently unable to officially designate states as sponsors of terrorism, the Parliament calls on the EU and its member states to develop the appropriate legal framework and to consider adding Russia to such a list. This would trigger a number of significant restrictive measures against Moscow and have profound restrictive consequences for the EU’s relations with Russia.

Meanwhile, MEPs are calling on the Council to bring the Russian paramilitary group Wagner Group, the 141st Special Motorized Regiment, also known as the “Kadyrovites”, and other Russian-funded armed groups, militias and proxies into the EU. terrorist list.

Insulate Russia better, finish work on the ninth EU sanctions package

Parliament calls on the European Union to further isolate Russia internationally, including Russia’s membership of international organizations and bodies such as the United Nations Security Council. The MEPs also want to reduce diplomatic relations with Russia, minimize contacts with official Russian representatives of the EU, and close and ban EU institutions linked to the Russian state that spread propaganda worldwide.

Against the background of the Kremlin’s increasing terrorist acts against Ukrainian civilians, the resolution also calls on the EU member states in the Council to finish work on the ninth package of sanctions against Moscow as soon as possible. MEPs also want EU countries to actively prevent, investigate and prosecute circumvention of current sanctions, and to consider with the European Commission possible measures against countries that try to help Russia circumvent the restrictive measures already in place.

The resolution was adopted with 494 yes, 58 no, and 44 abstentions.

For more information on State Sponsors of Terrorism designations and similar legal frameworks in other countries, see the latest briefing from the European Parliament’s Research Service.

Further information
The accepted text will be available here (23.11.2022)

Watch the video recording of the plenary debate (10/18/2022)

Press release: “The MEPs request a massive increase in military aid to Ukraine” (October 6, 2022)

EP Multimedia Center: free photos, video and audio

Contacts:
Viktor ALMQVIST
Press officer
(+32) 2 28 31834 (BXL)
(+33) 3 881 72420 (STR)
(+32) 470 88 29 42
viktor.almqvist@europarl.europa.eu
foreign-press@europarl.europa.eu
foreign-press@europarl.europa.eu
@EP_ForeignAff

Leave a Reply 70 megnézve, 2 alkalommal mai nap |