< Böngészés > Főoldal / Alkotmánybíróság, Aktuális hírek, események, Az Európai Unió birósága, Bíróság/Ügyészség/Szegedi Ítélőtábla, Blog2, Életképek/bulvár, EU Sajtószoba, Európai Unió Az Európai Unió Tanácsa, europarl.europa.eu/news/en, europarl.hu, Fecsegő hírek, főszerkesztő blogja, Közélet, Kultúra, Magyar Helsinki Bizottság, Nav, Rendőrségi hírek, Szegedi Törvényszék, Tudomány/gazdaság, White House / Blog article: Straszbourgi Bíróság/ Laura Codruta Kövecsi Főügyész asszonynak/Tisztelt Dr. Pintér Sándor Belügyminiszter Úr! A CSCSMRFK mb ellernőrzési szolgálatvezetője dr. Hodoniczki Gábor r.örnagy kijelentette: – a www.fecsego.eu nemzetközi hírportáltól kapott levelekre nem fog válaszólni!!! -adakta/ Ez önre nézve is súlyos parancsmegtagadás!!!/////Dear Dr. Sándor Pintér, Minister of the Interior! The head of the inspection service of the CSCSMRFK mb is dr. Mayor Gábor Hodoniczki declared: – he will not respond to the letters received from the international news portal www.fecsego.eu!!! -adakta/ This is also a serious denial of orders for you!!!

| Mobile | RSS

Straszbourgi Bíróság/ Laura Codruta Kövecsi Főügyész asszonynak/Tisztelt Dr. Pintér Sándor Belügyminiszter Úr! A CSCSMRFK mb ellernőrzési szolgálatvezetője dr. Hodoniczki Gábor r.örnagy kijelentette: – a www.fecsego.eu nemzetközi hírportáltól kapott levelekre nem fog válaszólni!!! -adakta/ Ez önre nézve is súlyos parancsmegtagadás!!!/////Dear Dr. Sándor Pintér, Minister of the Interior! The head of the inspection service of the CSCSMRFK mb is dr. Mayor Gábor Hodoniczki declared: – he will not respond to the letters received from the international news portal www.fecsego.eu!!! -adakta/ This is also a serious denial of orders for you!!!

Tisztelt Dr. Pintér Sándor Belügyminiszter Úr!

  • Egy állampolgár bejelentést tehet -e a rendőri szervek felé
  • Egy állampolgári bejelentést a rendőrség vizsgálja-e
  • Állampolgári bejelentést a rendőrkapitányságok mellőzhetik vagy kizárhatják, mert nem szimpatikus a bejelentő
  • Megteheti egy vagy több kapitány, hogy pesrsona non grátával elzavarja az állampolgárt és kizárja a vizsgálatok alól
  • Kijelenthetik -e a kapitányok hogy ezt az állampolgárt nem vizsgáljuk, nem szimpatikus hanem kizárását jelenti a Főkapitányához….!
  • Megteheti hogy lejáratja – megalázza a bejelentőt és ezzel földhözvágja- megalázza a Főkapitányát is!
  • A RK kapitányságok vizsgálatokat elnyujthatják, egymásnak adogatják 14 hónapig a a nem létező vizsgálatokat hogy nehogy megtalálják a tettest, meg a bizonyitékokat.
  • Az Önkormányzat- Baks. is úgyan igy cselekszik….A polgármestereknek lehet lopni, hazudni…stb

A legjobb tudomásom szerint a Miniszterelnökünk ezért küzd hogy tiszta – becsületes- független emberekkel kell feltőlteni az állományt minden területen.

Ha nincs egység csak háború és harc házon belűl az veszélyes a magyar kormányra is!

Tisztelettel kérem a Belügyminiszter Urat, hogy rendezze az állampolgárok becsületét, tisztaságát, objektivitását, hogy ne legyen CSCSMRFK-nál megalázó csimondat – Persona non Gráta! Ezt a durva megalázó kijelentést a Kistelekirk kapitánya már nem elöszőr alkalmazta! Dr. Piros Attila dandártábornoknak is kijelentette, – irásban- sem ő, sem az állománya nem tud objektív lenni a www. fecsego.eu nemzetközi hírportállal és annak főszerkesztőjével szemben!

Továbbiakban a CSCSMRFK válaszoljon a feltett állampolgári 10 kérdés megválaszolására!

Segítségét, támogatását előre is köszönöm l

Oláh István László
www.fecsego.eu nemzetközi hirportál főszerkesztő
Az EU,EP, EB sajtó- média partnere

2022.nov. 8

6768 Baks Váradi utca 16/a

Dear Dr. Sándor Pintér, Minister of the Interior! The head of the inspection service of the CSCSMRFK mb is dr. Mayor Gábor Hodoniczki declared: – he will not respond to the letters received from the international news portal www.fecsego.eu!!! -adakta/ This is also a serious denial of orders for you!!!

December 4, 2022 | comment | Constitutional Court, Current news, events, Court of the European Union, Court/Prosecutor’s Office/Szeged Jury, Profiles/boulevard, EU Press Room, European Union Council of the European Union, europarl.europa.eu/news/en, europarl.hu, Chatting news, editor-in-chief’s blog, Public life, Culture, Hungarian Helsinki Committee, Nav, Police news, Szeged Court of Justice, Science/economy, White House
Dear Dr. Sándor Pintér, Minister of the Interior!

Can a citizen report to the police?
Whether a citizen report is investigated by the police
Police stations may ignore or exclude a citizen’s report because the informant is unsympathetic
One or more captains can distract the citizen with pessora non grata and exclude him from the investigations
Can the captains declare that we are not investigating this citizen, he is not sympathetic, but it means his exclusion from the Chief Captain….!
You can discredit him – humiliate the whistleblower and thereby cut him to the ground – humiliate his Chief Captain too!
The RK captain’s offices can prolong the investigations, they hand over the non-existent investigations to each other for 14 months in order not to find the culprit and the evidence.
The Municipality – Baks. he also acts like that….Mayors can steal, lie…etc
To the best of my knowledge, our Prime Minister is fighting for the fact that clean, honest and independent people must be appointed in all areas.

If there is no unity, there will only be war and fighting at home, which is also dangerous for the Hungarian government!

I respectfully ask the Minister of the Interior to sort out the honor, purity, and objectivity of the citizens so that there is no humiliating nonsense at CSCSMRFK – Persona non Gráta! This rude humiliating statement was used by the Kistelekirk captain more than once! He also stated to Brigadier General Dr. Attila Piros, – neither he nor his staff can be objective in writing www. against the international news portal fecsego.eu and its editor-in-chief!

In addition, the CSCSMRFK should answer the 10 questions asked by citizens!

Thank you in advance for your help and support

István László Oláh
editor-in-chief of the international news portal www.fecsego.eu
Press and media partner of the EU, EP, EB

Nov. 2022 8

6768 Baks Váradi utca 16/a

Leave a Reply 206 megnézve, 1 alkalommal mai nap |