| Mobile | RSS

Európában kimondták: Orbán Viktor és kormánya alkalmatlan/////In Europe, they said: Viktor Orbán and his government are incompetent!

Orbán jövőre már nem lehetne elnök!

Alkalmatlan az Orbán-kormány az EU Tanácsának soros elnöki tisztségére – erről fogadhat el állásfoglalást az Európai Parlament. A Népszava értesülései szerint az Európai Parlament (EP) június 1-jei plenáris ülésén benyújtani tervezett ötpárti határozati javaslat tervezete megkérdőjelezi, hogy

MAGYARORSZÁG KÉPES LESZ-E HITELESEN ELLÁTNI AZ EU TANÁCSÁNAK SOROS ELNÖKI TISZTSÉGÉT 2024-BEN,

miközben megsérti az EU alapvető értékeit és nem tartja magát a lojális együttműködés elvéhez. Az EP ezért felszólítja a Tanácsot, hogy találjon megoldást a problémára, másként a parlament fog közbeavatkozni. Ez az első eset, hogy

AZ UNIÓS KÉPVISELŐ-TESTÜLET FELVETI AZ ORBÁN-KORMÁNY ALKALMATLANSÁGÁT

az EU27-ek döntéshozó szervének irányítására, és válaszlépéseket helyez kilátásba.

Magyarország a jövő év júliusától hat hónapon át látná el a tagállami kormányokból álló EU Tanács elnöki posztját. A soros elnökség koordinálja az intézmény jogalkotással kapcsolatos tevékenységét és képviseli a többi uniós szervvel fenntartott kapcsolataiban. A még nem végleges parlamenti szöveg hosszan foglalkozik az egységes piacot sértő magyarországi intézkedésekkel. Bírálja az egyes vállalatok üzleti érdekeit veszélyeztető döntéseket, a versenytársakat hátrányba hozó diszkriminációt,

HIVATKOZNAK A MEGFÉLEMLÍTÉSI MÓDSZEREKRE, AMELYEKET A MINISZTERELNÖKHÖZ KÖTŐDŐ SZEMÉLYEK ALKALMAZNAK

abból a célból, hogy ellenőrzésük alá vonják a magyar ipar stratégiai ágazatait. A tervezet leszögezi: minden vállalatnak ugyanazokkal a jogokkal és kötelezettségekkel kell rendelkeznie üzleti tevékenysége során, függetlenül attól, hogy magyar vagy külföldi személyek vagy szervezetek tulajdonában vannak-e. Az állásfoglalás-tervezet

ELÍTÉLI AZ EU-ELLENES KAMPÁNYOKAT, AMELYEK ARRA SZOLGÁLNAK, HOGY ELTERELJÉK A FIGYELMET AZ UNIÓS ÉRTÉKEK MEGSÉRTÉSÉRŐL ÉS A RENDSZERSZINTŰ KORRUPCIÓRÓL,

hozzátéve: ezek a lejárató kampányok a kormány stratégiáját képezik.

Az állásfoglalás-tervezet azonban nem csak bírál, hanem megoldásokat is keres arra, hogy

AZ ORBÁN-KORMÁNY MIATT NE A MAGYAR EMBEREK BŰNHŐDJENEK: AZ UNIÓS FORRÁSOK ELJUSSANAK A POLGÁROKHOZ ÉS A VÁLLALKOZÁSOKHOZ AKKOR IS, HA A KORMÁNY NEM HAJLANDÓ MEGFELELNI A JOGÁLLAMISÁG ELVÁRÁSAINAK.

Ezért felszólítják az EU költségvetését kezelő Európai Bizottságot, hogy találjon módot ennek a kivitelezésére.

A dokumentum megjegyzi, hogy az EP tavaly szeptemberi határozatának elfogadása óta Magyarországon tovább romlott a jogállamiság és az alapvető jogok helyzete. A példák között említik a tanárok jogállásának, szociális és munkajogainak korlátozását.

fecsego.eu/pesti bulvár

In Europe, they said: Viktor Orbán and his government are incompetent!
May 24, 2023 | comment | Constitutional Court, Current news, events, Court of the European Union, Court/Prosecutor’s Office/Szeged Jury, Profiles/boulevard, EU Press Room, European Union Council of the European Union, europarl.europa.eu/news/en, europarl.hu, Chatting news, editor-in-chief’s blog, Public life, Culture, Hungarian Helsinki Committee, Szeged Tribunal, Science/economy, White House

Orbán could no longer be president next year!
The Orbán government is unfit for the consecutive presidency of the EU Council – the European Parliament can adopt a resolution on this. According to Népszava, the draft of the five-party resolution proposal planned to be submitted at the plenary session of the European Parliament (EP) on June 1 questions that

WILL HUNGARY BE ABLE TO PERFORM SUCCESSION PRESIDENCY OF THE COUNCIL OF THE EU CREDIBLY IN 2024,

while violating the fundamental values of the EU and not adhering to the principle of loyal cooperation. The EP therefore calls on the Council to find a solution to the problem, otherwise the parliament will intervene. This is the first time that

THE UNION BOARD OF REPRESENTATIVES RAISES THE UNFITNESS OF THE ORBÁN GOVERNMENT

for the management of the decision-making body of the EU27 and foresees response measures.

Hungary would assume the presidency of the EU Council, which is made up of member state governments, for six months from July next year. The regular presidency coordinates the institution’s legislation-related activities and represents it in its relations with other EU bodies. The parliamentary text, which is not yet final, deals at length with measures in Hungary that violate the single market. Criticize decisions that threaten the business interests of individual companies, discrimination that puts competitors at a disadvantage,

THEY REFER TO THE INTIMIDATION METHODS USED BY PERSONS ASSOCIATED WITH THE PRIME MINISTER

with the aim of bringing the strategic sectors of Hungarian industry under their control. The draft states: all companies must have the same rights and obligations during their business activities, regardless of whether they are owned by Hungarian or foreign persons or organizations. The draft resolution

CONDEMNS ANTI-EU CAMPAIGNS WHICH SERVE TO DISTRACT ATTENTION FROM VIOLATIONS OF UNION VALUES AND SYSTEMIC CORRUPTION,

adding that these smear campaigns are the government’s strategy.

However, the draft resolution not only criticizes, but also seeks solutions to

THE HUNGARIAN PEOPLE SHOULD NOT BE CRIMINATED BECAUSE OF THE ORBÁN GOVERNMENT: THE UNION FUNDS SHOULD GO TO CITIZENS AND BUSINESSES EVEN IF THE GOVERNMENT IS NOT WILLING TO MEET THE EXPECTATIONS OF THE RULE OF LAW.

Therefore, they call on the European Commission, which manages the EU budget, to find a way to implement this.

The document notes that since the adoption of the EP’s decision last September, the situation of the rule of law and fundamental rights in Hungary has continued to deteriorate. Among the examples mentioned are restrictions on the legal status, social and labor rights of teachers.

fecsego.eu/pesti bulvár

Leave a Reply 82 megnézve, 1 alkalommal mai nap |