| Mobile | RSS

Alkotmánybírósági Hírlevél – 2023. november 10.

ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGI HÍRLEVÉL

LEGUTÓBBI DÖNTÉSEK (HATÁROZATOK)

• AB határozat alkotmányjogi panasz elutasításáról (IV/783/2023.)
Az ügy tárgya: A Fővárosi Ítélőtábla 8.Pf.20.523/2022/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (közérdekű adat kiadása – OBH vezetők juttatásai)
Összefoglaló a döntésről: Az Alkotmánybíróság elutasította a Fővárosi Ítélőtábla támadott ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt. Az eljárás alapjául szolgáló ügyben az indítványozó közérdekű adat kiadása iránti kérelmet nyújtott be az Országos Bírósági Hivatalhoz (OBH). Kérelmében az OBH vezetőinek kifizetett egyes juttatásokra vonatkozó adatok megküldését kérte név és a kifizetés éve szerinti bontásban. Az OBH válaszában az adatigénylés teljesítését megtagadta, mert azok álláspontja szerint nem minősülnek közérdekből nyilvános adatnak. Az indítványozó az adatok kiadásának megtagadása miatt pert indított. Az első fokon eljáró bíróság a keresetnek helyt adott. A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét megváltoztatta, és a keresetet elutasította. A másodfokú bíróság egyetértett abban az elsőfokú bírósággal, hogy az indítványozó keresete közpénz felhasználásával kapcsolatos adatigénylés, és a kiadni kért adatok az érintett bírók és igazságügyi alkalmazottak személyes adatai is; álláspontja szerint azonban ezen adatok nem tartoznak a közérdekből nyilvános adatok körébe. Az indítványozó nézete szerint a jogerős ítélet megsértette a közérdekű adatok megismeréséhez való alapjogát, valamint a tisztességes bírósági eljáráshoz való jogot. Az Alkotmánybíróság határozatában megállapította, hogy az OBH mint közpénzekkel gazdálkodó szervezet köteles információt szolgáltatni arról, hogy dolgozói összességében milyen összegű juttatásban részesültek, és annak mi a háttere. Nem jelenti azonban a közérdekű adatok megismeréséhez való jog szükségtelen és aránytalan korlátozását az, ha az általános, minden vezető beosztású dolgozó juttatásaira kiterjedő adatigénylést az adatkezelő megtagadja. A jogerős bírói ítélet megtalálta a méltányos egyensúlyt az adatnyilvánosság és a személyes adatok védelme között, így nem eredményezte az indítványozó Alaptörvény rögzített jogának sérelmét. Ezért az Alkotmánybíróság az alkotmányjogi panaszt elutasította.
LEGUTÓBBI DÖNTÉSEK (VÉGZÉSEK, PL. ALKOTMÁNYJOGI PANASZ VISSZAUTASÍTÁSA)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/304/2023.)
Az ügy tárgya: A Fővárosi Törvényszék 23.Bpkf.11.116/2022/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (becsületsértés)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/1580/2023.)
Az ügy tárgya: A Fővárosi Törvényszék 102.K.702.996/2022/15. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (gyülekezés feloszlatása, Margit híd)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/971/2023.)
Az ügy tárgya: A Balassagyarmati Törvényszék 14.Bf.102/2022/11. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (garázdaság bűntette, bizonyítékok értékelése)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/1072/2023.)
Az ügy tárgya: A Kúria Mfv.VIII.10.171/2022/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (munkaviszony jogellenes megszüntetése)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/669/2023.)
Az ügy tárgya: A Kúria Bfv.III.294/2022/9. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (zaklatás vétsége)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/1137/2023.)
Az ügy tárgya: A Fővárosi Ítélőtábla 1.Pf.2.826/2022/6/II. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (tartási szerződés és végrendelet érvénytelensége)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/1188/2023.)
Az ügy tárgya: A Kúria Mpk.VIII.10.163/2022/6. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (sztrájk jogszerűsége)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/622/2023.)
Az ügy tárgya: A Győri Ítélőtábla Mf.V.30.039/2022/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (munkáltató kártérítési felelőssége)

KÖVETKEZŐ TESTÜLETI ÜLÉSEK NAPIRENDJE

• Az Alkotmánybíróság november 14-i teljes ülése
• Az Alkotmánybíróság 1. öttagú tanácsának november 14-i ülése
• Az Alkotmánybíróság 2. öttagú tanácsának november 14-i ülése
• Az Alkotmánybíróság 3. öttagú tanácsának november 14-i ülése

A LEGUTÓBB KISZIGNÁLT ÚJ ÜGYEK LISTÁJA

• A legutóbb kiszignált új ügyek listája
Az Alkotmánybíróság a honlapján közzéteszi a legutóbbi 10 napban előadó alkotmánybíróra kiszignált ügyek listáját.

EGYÉB AKTUALITÁSOK AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG DÖNTÉSEIVEL KAPCSOLATBAN

• Megjelent az Alkotmánybíróság Határozatai 20. száma (2023. november 7.)

fecsego.eu

Leave a Reply 76 megnézve, 1 alkalommal mai nap |