| Mobile | RSS

Alkotmánybírósági Hírlevél – 2024. március 22.

Alkotmánybírósági Hírlevél <hirlevel@mkab.hu> küldőtől 2024-03-22 13:37

ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGI HÍRLEVÉL

LEGUTÓBBI DÖNTÉSEK (HATÁROZATOK)

• AB határozat alkotmányjogi panasz elutasításáról (IV/2647/2023.)
Az ügy tárgya: A Pesti Központi Kerületi Bíróság 9.Szk.15867/2023/6. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (gyülekezési joggal visszaélés)
Összefoglaló a döntésről: Az Alkotmánybíróság elutasította a Pesti Központi Kerületi Bíróság támadott végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítványt. Az eljárás alapjául szolgáló ügyben az indítványozó egy, a Belügyminisztérium épülete előtt tartott gyűlésen beszédet mondott. A gyűlés végének bejelentését követően arra kérte a résztvevőket, hogy a Lánchídon keresztül vonuljanak a Karmelita kolostor elé, és tiltakozzanak a kordonbontókkal szembeni rendőri intézkedés ellen. A menet békésen átvonult a Budai Várba, majd a résztvevők végül egy harmadik helyszínre vonultak át, ahonnan az indítványozó még azelőtt távozott, hogy a tömeg feloszlott volna. A Budapesti Rendőr-főkapitányság szabálysértési eljárást kezdeményezett az indítványozóval szemben a gyülekezési joggal visszaélés szabálysértés elkövetése miatt, és százezer forint pénzbírsággal sújtotta. Az indítványozó a határozattal szemben kifogást nyújtott be; a Pesti Központi Kerületi Bíróság a bírság összegét negyvenezer forintra mérsékelte, de a szabálysértési felelősséget fenntartotta. A sérelmezett döntés az indítványozó álláspontja szerint megsértette a gyülekezéshez és a szabad véleménynyilvánításhoz való jogát, mert a spontán gyűlés fogalmát túlzottan leszűkítette. Az Alkotmánybíróság határozatában megállapította, hogy az ügy tárgyát képező gyűlés spontán jellegét elsősorban az a körülmény zárta ki, hogy az indítványozó szervezőként lépett fel. A gyűlés e tekintetben (az alkotmánybírósági gyakorlattal összhangban) a sürgős (vagyis azonnali reagálású) gyűlés fogalmába lett volna bevonható, ehhez azonban feltétlenül szükséges lett volna, hogy az indítványozó a gyűlés megkezdésekor bejelentést tegyen a BRFK irányába. Amennyiben ez megtörtént volna, akkor az indítványozó magatartása az Alaptörvény védelme alatt állt volna. Az Alkotmánybíróság szerint a támadott végzés tehát figyelembe vette a spontán gyűlésekkel összefüggő, az Alaptörvényből fakadó alkotmányos szempontokat, ezért az alkotmányjogi panaszt elutasította.

LEGUTÓBBI DÖNTÉSEK (VÉGZÉSEK, PL. ALKOTMÁNYJOGI PANASZ VISSZAUTASÍTÁSA)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/383/2024.)
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.I.35.252/2023/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (támogatási jogosultság megállapítása)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/2117/2023.)
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.III.20.906/2022/10. számú részítélete elleni alkotmányjogi panasz (tartozás megfizetése)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/2141/2023.)
Az ügy tárgya: Az önálló bírósági végrehajtók és az önálló bírósági végrehajtó-helyettesek kötelező szakmai továbbképzéséről szóló 19/2023. (IX. 29.) SZTFH rendelet elleni alkotmányjogi panasz (kötelező szakmai továbbképzés)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/2460/2023.)
Az ügy tárgya: A Kúria Gfv.VI.30.215/2023/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (gazdasági társaság tagjának marasztalása)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/166/2024.)
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.V.35.195/2023/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (támogatási jogosultság megállapítása)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/412/2023.)
Az ügy tárgya: A Fővárosi Ítélőtábla 1.Pf.20.622/2022/4. számú ítélete és Diósd Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 23/2015. (XII. 27.) számú önkormányzati rendelete 190/2018. (VII. 13.) számú határozattal jóváhagyott módosításának 3339 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó rendelkezése elleni alkotmányjogi panasz (közigazgatási jogkörben okozott kár megtérítése)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/1823/2023.)
Az ügy tárgya: A Kúria Gfv.VI.30.460/2022/2. számú végzés elleni alkotmányjogi panasz (kölcsön megfizetése, felülvizsgálat engedélyezése)

KÖVETKEZŐ TESTÜLETI ÜLÉSEK NAPIRENDJE

• Az Alkotmánybíróság március 26-i teljes ülése
• Az Alkotmánybíróság 1. öttagú tanácsának március 26-i ülése
• Az Alkotmánybíróság 2. öttagú tanácsának március 26-i ülése
• Az Alkotmánybíróság 3. öttagú tanácsának március 26-i ülése

A LEGUTÓBB KISZIGNÁLT ÚJ ÜGYEK LISTÁJA

• A legutóbb kiszignált új ügyek listája
Az Alkotmánybíróság a honlapján közzéteszi a legutóbbi 10 napban előadó alkotmánybíróra kiszignált ügyek listáját.

EGYÉB AKTUALITÁSOK AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG DÖNTÉSEIVEL KAPCSOLATBAN

• Megjelent az Alkotmánybíróság Határozatai 7. száma (2024. március 22.)

fecsego.eu

/

Leave a Reply 50 megnézve, 1 alkalommal mai nap |