| Mobile | RSS

A Tanács véglegesen jóváhagyta az uniós korlátozó intézkedések megsértésével kapcsolatos bűncselekményi tényállások és szankciók bevezetését

Az Európai Unió Tanácsa <skribi-dsms@newsletter.consilium.europa.eu> küldőtől 2024-04-12 12:36RészletekFejlécekEgyszerű szövegA személyes adatok védelmében a távoli erőforrások blokkolva vannak. Engedélyezve

A Tanács véglegesen jóváhagyta az uniós korlátozó intézkedések megsértésével kapcsolatos bűncselekményi tényállások és szankciók bevezetését
View in browserSajtóanyagokpéntek, 12 április 2024 ● Az Európai Unió Tanácsa 12. 04. 2024 12:26 | Sajtóközlemény |A Tanács véglegesen jóváhagyta az uniós korlátozó intézkedések megsértésével kapcsolatos bűncselekményi tényállások és szankciók bevezetését A Tanács a mai napon jogszabályt fogadott el az uniós korlátozó intézkedések tagállamok általi megsértésének vagy kijátszásának büntetőeljárás alá vonását célzó uniós szintű minimumszabályokra vonatkozóan.Bizonyos cselekmények immár valamennyi tagállamban bűncselekménynek fognak minősülni: ilyen például az utazási tilalom kijátszásában való segédkezés, a szankcionált árukkal folytatott kereskedelem vagy tiltott pénzügyi tevékenységek végzése. Az ilyen bűncselekmények elkövetésére való felbujtás és az azok elkövetéséhez nyújtott bűnsegély szintén bűncselekménynek minősülhet.A jogszabály főbb elemei:A tagállamoknak az uniós korlátozó intézkedések megsértőit hatékony és arányos büntetőjogi szankciókkal kell sújtaniuk, amelyek a bűncselekmény függvényében eltérőek lehetnek. A korlátozó intézkedések szándékos megsértése esetén azonban a büntetés felső határának szabadságvesztésnek kell lennie. Az uniós korlátozó intézkedéseket megsértő személyekre ezen túlmenően pénzbírság is kiszabható.Jogi személyek (pl. vállalatok) is felelősségre vonhatók abban az esetben, ha valamely bűncselekményt a szervezetben vezető tisztséget betöltő személy követett el. Az ilyenkor kiszabott szankciók magukban foglalhatják az üzleti tevékenységektől való eltiltást, valamint a gazdasági tevékenységek folytatására vonatkozó engedélyek és felhatalmazások visszavonását.További lépésekAz irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba. A tagállamoknak 12 hónap áll majd rendelkezésükre, hogy az irányelv rendelkezéseit nemzeti jogukba átültessék.HáttérA korlátozó intézkedések fontos eszközt jelentenek az EU kül- és biztonságpolitikájában. Végrehajtásukért a tagállamok felelősek, emiatt pedig a szankciók – országtól függően – a büntetőeljárás alá vonástól a közigazgatási szankciókig terjedhetnek.A most elfogadott irányelvre a Bizottság 2022 decemberében tett javaslatot a szankciók kijátszásának korlátozása és a végrehajtás szigorítása érdekében. Az Ukrajna elleni orosz agresszióra reagálva az EU példátlanul nagy számú korlátozó intézkedést fogadott el, amelyek célja Oroszország gazdasági bázisának gyengítése és hadviselésre irányuló képességeinek csökkentése volt.A Tanács és a Parlament politikai megállapodásra jutott az uniós szankciók megsértésének bűncselekménnyé nyilvánításáról (sajtóközlemény, 2023. december 12.)Irányelv az uniós korlátozó intézkedések megsértése bűncselekményi tényállásainak és szankcióinak meghatározásáról, 2024. április 3.Hogyan és milyen esetekben vezet be az EU szankciókat (háttér-információk)Az EU válasza Oroszország Ukrajna elleni inváziójára (háttér-információk)További információk 
ContactsJohannes, Kleis +32 478 83 26 64 / +32 2 281 75 32
fecsego.eu//
Leave a Reply 61 megnézve, 2 alkalommal mai nap |