| Mobile | RSS

Alkotmánybírósági Hírlevél – 2024. április 12.

Alkotmánybírósági Hírlevél <hirlevel@mkab.hu> küldőtől 2024-04-12 15:11

ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGI HÍRLEVÉL

LEGUTÓBBI DÖNTÉSEK (HATÁROZATOK)

• AB határozat jogszabályi rendelkezés megsemmisítéséről (III/2569/2023.)
Az ügy tárgya: A veszélyhelyzet ideje alatt a tűzifaigények biztosításához szükséges eltérő szabályok alkalmazásáról szóló 287/2022. (VIII. 4.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése a) pontja elleni bírói kezdeményezés (erdőgazdálkodás; a védelmi szint aránytalan csökkentése)
Összefoglaló a döntésről: Az Alkotmánybíróság alaptörvény-ellenesnek nyilvánította és a kihirdetésére visszamenőleges hatállyal, 2022. augusztus 4. napjával megsemmisítette a veszélyhelyzet ideje alatt a tűzifaigények biztosításához szükséges eltérő szabályok alkalmazásáról szóló 287/2022. (VIII. 4.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés a) pontját, valamint alkalmazási tilalmat rendelt el. A sérelmezett rendelkezés alapján az idegenhonos fafajokból álló állomány kitermelése után az erdő felújítása során – a természet védelméről szóló törvényben foglaltaktól eltérően – nem szükséges fafajcserés szerkezetváltást végezni, és az erdőfelújítás természetes úton is elvégezhető. Az indítványozó bíróság megítélése szerint a támadott rendelkezés nem alkalmas a kívánt cél (a különleges jogrendet kiváltó esemény gazdasági következményeinek enyhítése, kezelése, továbbá káros hatásainak megelőzése és elhárítása) elérésére. A rendelkezés ugyanis a különleges jogrendet kiváltó esemény gazdasági következményeinek enyhítésével összefüggésben nem lévő, a faállomány kitermelését követő erdőfelújítási kötelezettséggel kapcsolatos törvényi rendelkezések alkalmazásának mellőzését írja elő. Az indítványozó bíró szerint a szabályozás az elérni kíván céllal nem arányos, mert a természetvédelmi célok megvalósulását évtizedekre visszaveti azzal, hogy az idegenhonos inváziós fajok biológiai sokszínűséget romboló hatásait hosszútávon érvényesülni hagyja, és nem is szükséges, mert a cél elérésére rendelkezésre áll más olyan eszköz is, amely nem vagy kevésbé korlátoz alapjogot. Az Alkotmánybíróság határozatában megállapította, hogy a szabályozás, bár formálisan a különleges jogrendet kiváltó esemény gazdasági következményeinek orvoslását célozza, valóban nem teljesíti sem a szükségesség, sem az arányosság követelményét. A támadott rendelkezés a tűzifaigények biztosításával csak közvetett módon függ össze: igazából nem a tűzifaigények kielégítésével kapcsolatos szabályokat tartalmaz, hanem az erdőgazdálkodók számára teszi lehetővé a faállomány kitermelése után a fafajcserés szerkezetváltás kötelezettségétől való eltérést. Azaz a rendelkezés szerinti kötelezettség teljesítése (vagy éppen annak elmaradása) semmilyen formában nem befolyásolja az energiaigények kielégítését (a szükséges mennyiségű tűzifa rendelkezésre állásának biztosítását). Az erdő felújítása továbbá a különleges jogrend fogalmilag kivételes, és átmeneti időre fennálló időszakát lényegesen meghaladó, bizonyosan több évtizedes időszakra tartó hatással bír. A szabályozás az Alaptörvény 38. cikkéből fakadóan a jelen nemzedékek, a nemzet közös örökségét képező természeti és kulturális erőforrások, valamint a jövő nemzedékek érdekeinek egyensúlyát is felszámolja, ezért az Alkotmánybíróság a támadott rendelkezés visszamenőleges hatályú megsemmisítéséről, és alkalmazásának tilalmáról döntött.

LEGUTÓBBI DÖNTÉSEK (VÉGZÉSEK, PL. ALKOTMÁNYJOGI PANASZ VISSZAUTASÍTÁSA)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/1854/2024.)
Az ügy tárgya: A Kúria Kvk.VI.39.026/2024/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (választási ügy, jelölő szervezet embléma használata)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/2305/2023.)
Az ügy tárgya: A Budapest Környéki Törvényszék 6.Pkf.51.359/2023/5. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (kapcsolattartás végrehajtása)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/1847/2023.)
Az ügy tárgya: A Fővárosi Törvényszék 50.Pf.630.835/2022/83. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (szülői felügyeleti jog gyakorlása)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/1641/2023.)
Az ügy tárgya: A Fővárosi Törvényszék 48.Pkf.632.081/2023/2. számú végzése és a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 182. § (15) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (végrehajtási ügy)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/1516/2023.)
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.V.20.865/2022/15. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (szerződés érvénytelenségének megállapítása)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/2926/2021.)
Az ügy tárgya: A Fővárosi Ítélőtábla 9.Pf.20.722/2020/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kártérítés megfizetése)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/2/2024.)
Az ügy tárgya: A Kúria Gfv.VI.30.046/2023/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (bértárolási díj megfizetése)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/948/2023.)
Az ügy tárgya: A Kúria Pvf.II.20.305/2023/5. számú végzése és a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 411. § (2) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (sikerdíj)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/2286/2023.)
Az ügy tárgya: A Miskolci Törvényszék 1.Pkf.20.513/2023/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (gyermektartásdíj végrehajtása)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/969/2023.)
Az ügy tárgya: A Győri Törvényszék 4.Bpkf.86/2023/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (lopás bűntette)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/1504/2023.)
Az ügy tárgya: A Fővárosi Törvényszék 42.Pf.636.515/2022/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (szerződés érvénytelensége)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/1975/2023.)
Az ügy tárgya: A Győri Törvényszék Bpkf.287/2023/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (büntetőeljárás megszüntetése)

• AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/2600/2023.)
Az ügy tárgya: A Fővárosi Törvényszék 51.Pkf.632/2023/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (szülői felügyelet gyakorlásának megváltoztatása; perköltség)

KÖVETKEZŐ TESTÜLETI ÜLÉSEK NAPIRENDJE

• Az Alkotmánybíróság április 16-i teljes ülése

A LEGUTÓBB KISZIGNÁLT ÚJ ÜGYEK LISTÁJA

• A legutóbb kiszignált új ügyek listája
Az Alkotmánybíróság a honlapján közzéteszi a legutóbbi 10 napban előadó alkotmánybíróra kiszignált ügyek listáját.

EGYÉB AKTUALITÁSOK AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG DÖNTÉSEIVEL KAPCSOLATBAN

• Megjelent az Alkotmánybíróság Határozatai 

fecsego.eu//

Leave a Reply 43 megnézve, 1 alkalommal mai nap |