| Mobile | RSS

07. 06. 2024 18:04 | Sajtóközlemény |Előretekintés: 2024. június 10–23.

07. 06. 2024 18:04 | Sajtóközlemény |

Előretekintés: 2024. június 10–23.

Az Európai Unió Tanácsa és az Európai Tanács következő két hétben sorra kerülő kiemelt eseményeinek és az ülések fő témáinak áttekintése.

Bel- és Igazságügyi Tanács, 2024. június 13–14.

A belügyminiszterek ülésén az elnökség beszámol majd a kábítószer-kereskedelemmel és a szervezett bűnözéssel szembeni küzdelem terén elért előrehaladásról, továbbá tájékoztatni fogja a minisztereket a gyermekek szexuális bántalmazása elleni küzdelemre irányuló jogalkotási javaslat aktuális állásáról. Ezenfelül az Ukrajnából a háború kezdete után elmenekült személyeknek biztosított átmeneti védelem meghosszabbításáról folytatandó megbeszélés, valamint a „Schengeni nyilatkozat” elfogadása is szerepel a napirenden.

A miniszterek két irányadó vitát tartanak majd. Az első irányadó vita tárgya az a rendeletjavaslat lesz, amely a gyermekek valamely másik tagállamban megállapított leszármazásának elismerését hivatott megkönnyíteni a tagállamokban. A második során pedig a miniszterek a gyermekek szexuális bántalmazása, szexuális kizsákmányolása és a gyermekpornográfia elleni küzdelemről szóló 2011. évi irányelv javasolt aktualizálását fogják megvitatni. Emellett az elnökség törekedni fog arra, hogy megállapodás szülessen a korrupció elleni küzdelemről szóló irányelvre vonatkozó tárgyalási megbízásról.

Környezetvédelmi Tanács, 2024. június 17.

Az uniós környezetvédelmi miniszterek Luxembourgban fognak ülésezni, ahol általános megközelítés kialakítására törekednek majd három irányelvvel – a zöld állításokról szóló irányelvvel, a talajmegfigyelésről szóló irányelvvel és a hulladékokról szóló felülvizsgált keretirányelvvel – kapcsolatban.

A miniszterek emellett következtetéseket fognak jóváhagyni a nyolcadik környezetvédelmi cselekvési programról. Ezt követően irányadó vitát tartanak majd a 2040-re vonatkozó éghajlat-politikai célkitűzésekről szóló közleményről, és véleményt cserélnek az éghajlati kockázatok kezeléséről szóló közleményről.

Általános Ügyek Tanácsa (Kohézió), 2024. június 18.

A miniszterek megbeszélést fognak folytatni a kohéziós politika és a következő stratégiai menetrend közötti összefüggésről. A Tanács emellett várhatóan következtetéseket fogad el a 9. kohéziós jelentésről.

Közlekedési, Távközlési és Energiaügyi Tanács (Közlekedés), 2024. június 18.

A Tanács el fogja fogadni az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökségről (EMSA) szóló új rendelettel, a folyami információs szolgáltatásokról (RIS) szóló módosított irányelvvel és a vasúti infrastruktúra-kapacitás egységes európai vasúti térségben történő használatáról szóló új rendelettel kapcsolatos álláspontját (általános megközelítését). A miniszterek emellett következtetéseket fognak jóváhagyni az Európai Számvevőszéknek az Unió által a közúti közlekedésbiztonsági célkitűzéseinek elérése érdekében tett erőfeszítésekről szóló különjelentéséről, nyugtázzák a kombinált árufuvarozásról szóló irányelvvel kapcsolatban elért eredményekről szóló jelentést, és irányadó vitát tartanak a következő jogalkotási ciklusban a közlekedés területén érvényesítendő stratégiai prioritásokról.

Foglalkoztatási, Szociálpolitikai, Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Tanács (Szociálpolitika és Egészségügy), 2024. június 20–21.

A foglalkoztatási, szociális és egészségügyi miniszterek kétnapos tanácsi ülést fognak tartani Luxembourgban.

Az első napon a foglalkoztatási és szociális miniszterek arra fognak törekedni, hogy megállapodjanak az európai üzemi tanácsokról szóló irányelvvel és az egyenlő bánásmódról szóló irányelvvel kapcsolatos tanácsi álláspontról, és irányadó vitát tartanak majd a belső piac szociális dimenziójáról. Az európai szemeszter tavaszi csomagja és a szakmai gyakorlatok megerősített minőségi keretrendszere ugyancsak szerepel a napirenden.

A második napon az egészségügyi miniszterek megbeszélést folytatnak majd a gyógyszerekkel kapcsolatos intézkedéscsomagban meghatározott szabályozási ösztönzőkkel kapcsolatos további lépésekről. Arra fognak törekedni továbbá, hogy ajánlást fogadjanak el a védőoltással megelőzhető rákos megbetegedésekről, és jóváhagyják az európai egészségügyi unió jövőjéről szóló tanácsi következtetéseket.

Gazdasági és Pénzügyi Tanács, 2024. június 21.

A Tanács felkérést kap majd arra, hogy érjen el politikai megállapodást a „Hozzáadottérték-adó (héa) a digitális korban” elnevezésű csomagra vonatkozóan. A miniszterek emellett a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz végrehajtásáról, valamint Oroszország Ukrajna elleni agressziójának gazdasági és pénzügyi hatásairól is megbeszéléseket fognak folytatni. A miniszterek felkérést kapnak majd arra, hogy hagyják jóvá az Európai Tanácsnak benyújtandó, egyes adóügyi kérdésekről szóló jelentést, valamint a magatartási kódexszel foglalkozó csoport által a belga elnökség alatt elért eredményekről szóló következtetéseket.

Egyéb ülések


További információk

Contacts

Leave a Reply 73 megnézve, 4 alkalommal mai nap |