| Mobile | RSS

Alkotmánybírósági Hírlevél – 2024. június 28.


Alkotmánybírósági Hírlevél – 2024. június 28.

ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGI HÍRLEVÉL 


LEGUTÓBBI DÖNTÉSEK (HATÁROZATOK)

 AB határozat jogszabályi rendelkezés alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről (III/2313/2023.)
Az ügy tárgya: A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 7/B. § (2) bekezdése és (7) bekezdés b) pontja, valamint a (8) bekezdése elleni bírói kezdeményezés (kizárólagos termékértékesítési szerződések visszaszorítása, normavilágosság)
Összefoglaló a döntésről: Az Alkotmánybíróság alaptörvény-ellenesnek nyilvánította és megsemmisítette a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.) egyes rendelkezéseit. Az alapügyben felperesként szereplő étteremüzemeltető vállalat (a későbbi indítványozó) ellen az alperesi hatóság versenyfelügyeleti eljárást indított, melynek során megállapította, hogy az indítványozó az ásványvizek és a szikvizek esetében megsértette a Kertv. rendelkezéseit. A Kertv. 7/B. § (2) bekezdése szerint az italt árusító vendéglátó üzlet köteles a sör – kivéve csapon értékesített sör –, üdítő- és gyümölcsital, gyümölcslé és gyümölcsnektár, valamint ásványvíz és szikvíz (szódavíz) értékesítése esetén termékenként legalább két különböző gyártó termékeinek értékesítését biztosítani. A hatóság elmarasztaló határozatával szemben a felperes bírósághoz fordult. Az ügyben a felperes kérésére a bíróság az eljárást felfüggesztette és kezdeményezte az Alkotmánybíróság eljárását, mert a Kertv. portfolió bővítési kötelezettségre vonatkozó rendelkezései sértik az Alaptörvényben szereplő normavilágosság elvét. Az indítványozó bíróság rámutatott arra, hogy a vonatkozó rendelkezés tárgyi hatályát tekintve nem állapítható meg egyértelműen, hogy hány termékkategória létezik, és az egyes italtípusok pontosan melyik kategóriába tartoznak. Az egzakt fogalommeghatározásokat nélkülöző szabályozás a bíróság szerint oda vezet, hogy a jogalkalmazók önkényes, és/vagy ellentmondásos értelmet tulajdonítanak az egyes jogfogalmaknak, melyek bizonytalan jogalkalmazást, végső soron jogalkotásra tartozó jogszabályértelmezést eredményeznek. A jogszabályi rendelkezés nem határozza meg egyértelműen a gyártó, továbbá a vállalatcsoport fogalmát, tehát az sem egyértelmű, hogy a jelentős piaci szereplő gyártóknál elvárás-e, hogy az adott termékkategóriában forgalmazott különböző gyártók külön cégcsoporthoz tartozzanak. Az Alkotmánybíróság a határozatában megállapította, hogy az indítvány helyesen hivatkozott arra, hogy a Kertv. nem tartalmaz értelmező rendelkezést vagy utaló szabályt a megjelölt termékkategóriákra. Az Alkotmánybíróság gyakorlata alapján ebben az esetben az adott kifejezés általánosan ismert és elfogadott jelentéstartalmából, vagy ha szakkifejezésről van szó, annak elfogadott jelentéstartalmából kiindulva a jogalkalmazó állapítja meg, hogy a jogszabályban használt egyes kifejezések milyen tartalmat ölelnek fel az adott jogszabályi összefüggésben. Jelen ügyben a szóban forgó kifejezések szakjogi jelentése nem határozható meg egyértelműen. Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a Kertv. nem tesz eleget a normavilágosság követelményének, mivel e kifejezések pusztán jogalkalmazói jogértelmezés útján nem értelmezhetők egyértelműen. Ugyancsak bizonytalan a „gyártó” fogalma az idézett termékkategóriákkal összefüggésben. A kérdéses kategóriák a rendelkezés tárgyi és személyi hatályának bizonytalanságát is eredményezik, és ezek vonatkozásában a szabály értelmezhetetlen volta olyan súlyú jogalkotási hiba, ami a norma jogbiztonságnak megfelelő alkalmazását nem teszi lehetővé. Az Alkotmánybíróság ezért a Kertv. egyes rendelkezéseit alaptörvény-ellenesnek nyilvánította és megsemmisítette. A határozathoz dr. Handó Tünde, Haszonicsné dr. Ádám Mária és dr. Juhász Miklós alkotmánybírók különvéleményt fűztek.

LEGUTÓBBI DÖNTÉSEK (VÉGZÉSEK, PL. ALKOTMÁNYJOGI PANASZ VISSZAUTASÍTÁSA)

 AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/2101/2023.)
Az ügy tárgya: A Kúria Gfv.I.30.266/2023/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (szerződés érvénytelenségének megállapítása)

 AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/2066/2023.)
Az ügy tárgya: A Kúria Gfv.30.224/2023/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (deviza alapú kölcsöntartozás megfizetése)

 AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/1754/2023.)
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.I.20.211/2022/2. számú végzése, valamint a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvény 3. § (2) bekezdése és a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvény 37. § (1) bekezdése továbbá a Kúria 6/2013. számú PJE határozata 4. pontja, a 2/2014. számú PJE határozata 3. pontja és a 1/2016. számú PJE határozata 1. c) pontja elleni alkotmányjogi panasz (devizahitel, végrehajtás megszüntetése)

 AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/625/2023.)
Az ügy tárgya: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 45/2012 (X.11.) önkormányzati rendelete 4/A § (1) – (2) bekezdései elleni alkotmányjogi panasz (zajvédelem)

 AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/442/2024.)
Az ügy tárgya: A Szegedi Törvényszék 5.Pkf.20.694/2023/6. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (kapcsolattartás végrehajtásának elrendelése)

 AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/2565/2024.)
Az ügy tárgya: A Kúria Kvk.V.39.150/2024/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (választási ügy, mandátumot nem szerzett független jelölt)

 AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/2566/2024.)
Az ügy tárgya: A Kúria Kvk.I.39.132/2024/7. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (választási ügy, sérült szavazóurna)

 AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/2567/2024.)
Az ügy tárgya: A Kúria Kvk.I.39.132/2024/7. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (választási ügy, sérült szavazóurna)

 AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/2568/2024.)
Az ügy tárgya: A Kúria Kvk.I.39.132/2024/7. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (választási ügy, sérült szavazóurna)

 AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/2569/2024.)
Az ügy tárgya: A Kúria Kvk.I.39.132/2024/7. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (választási ügy, sérült szavazóurna)

 AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/2570/2024.)
Az ügy tárgya: A Kúria Kvk.I.39.132/2024/7. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (választási ügy, sérült szavazóurna)

 AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/2571/2024.)
Az ügy tárgya: A Kúria Kvk.I.39.132/2024/7. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (választási ügy, sérült szavazóurna)

 AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról (IV/2572/2024.)
Az ügy tárgya: A Kúria Kvk.I.39.132/2024/7. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (választási ügy, sérült szavazóurna)

KÖVETKEZŐ TESTÜLETI ÜLÉSEK NAPIRENDJE

 Az Alkotmánybíróság 3. öttagú tanácsának július 2-i ülése

A LEGUTÓBB KISZIGNÁLT ÚJ ÜGYEK LISTÁJA

 A legutóbb kiszignált új ügyek listája
Az Alkotmánybíróság a honlapján közzéteszi a legutóbbi 10 napban előadó alkotmánybíróra kiszignált ügyek listáját.

EGYÉB AKTUALITÁSOK AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG DÖNTÉSEIVEL KAPCSOLATBAN

 Megjelent az Alkotmánybíróság Határozatai 2024. évi 14. száma (2024. június 25.)

fecsego.eu//
Leave a Reply 52 megnézve, 2 alkalommal mai nap |